Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

1. seja IO SRČV 2024

seja izvršnega odbora Sekcije za ravnanje s človeškimi viri

Kdaj: četrtek, 1. februar 2024, ob 13.30 

V sejni sobi Zavoda za zaposlovanje v Novem mestu (Šentjernejska cesta 6, Novo mesto)  


                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SRČV) je delovno telo strokovne Sekcije za kakovost (SRČV) pri GZDBK.  
  Pristopna izjava SRCV >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.EN