Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zbor članov Sekcije za inovativnost in obisk raziskovalnega zavoda Rudolfovo

13. 2. 2024

12.30 začetek
14.30 zaključek
mreženje ob pogostitvi

 

Podjetniški inkubator Podbreznik 15, Novo mesto

Na ogled gostitelja vabimo vse člane Sekcije za inovativnost (SINO), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih, ki so člani GZDBK.

Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SINO

Število mest je omejeno. 

Udeležba je brezplačna, a je potrebna prijava.

ePRIJAVA

Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani.

 

Sekcija za inovativnost (SINO) pri GZDBK vabi na ogled novomeškega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, ki se nahaja v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. 


Srečanje bo začeto z zborom Sekcije za inovativnost, kjer bo predsednik sekcije, dr. Zvone Simončič iz podjetja Krka, d. d., Novo mesto, prisotne seznanil z delom sekcije v preteklem obdobju in s programom dela za v prihodnje. Sledil bo nagovor Tomaža Kordiša, direktorja GZDBK, o stanju Slovenije na področju digitalizacije danes ter o smernicah digitalne transformacije, ki jo naši družbi (ne le podjetjem) narekuje prihodnost. Obravnavan bo tudi projekt SRC-EDIH.

Nato se bodo prisotni posvetili predstavitvi raziskovalnega zavoda Rudolfovo, ki je ustanovljen v Novem mestu aprila 2022. 

Vljudno vabljeni! PROGRAM  

12.30 - Zbor članov Sekcije za inovativnost

12.45 - Strategija digitalne transformacije

12.55 - Program gostitelja

14.30 - Predviden zaključek

Po zaključku programa se bodo prisotni lahko družili, si izmenjali mnenja in izkušnje ob pogostitvi gostitelja.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.


Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

GOSTITELJ 


Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23.3.2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije. RAZISKOVALNE SKUPINE, zavoda Rudolfofo so: Laboratorij za tovarne prihodnosti, Center za digitalno preobrazbo, Center za krožno gospodarstvo in Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino. Več na https://www.rud.si/.

Zavod Rudolfovo svojo dejavnost opravlja v prostorih Podjetniškega inkubatorja, ki se nahaja na naslovu Podbreznik 15 v Novem mestu; 

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP)

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je omogočil učinkovito nastajanje in razvoj več kot 55 podjetij, ki so ustvarila preko 180 delovnih mest. Bistvo najema prostora v PIP ni zgolj ugoden najem, temveč sobivanje in sodelovanje z ostalimi podjetji, številni poslovni dogodki ter programi, ki podjetjem ponujajo priložnosti za sodelovanja in razvijanja posla. Pomembna skupina inkubatorja so potencialni podjetniki in mlada podjetja, katerim se preko individualnih svetovanj, mentoriranja in startup vikendov pomaga razviti podjetje. PIP je preko storitve virtualne pisarne postal tudi dom tudi mladim podjetnikom, ki ne morejo registrirati sedeža svojega podjetja drugje. Več na https://www.rc-nm.si/podjetniski-inkubator/.

 EN