Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regionalne razvojne agencije in podjetniški centri

Razvojni center Novo mesto

Ljubljanska 26
8000 Novo mesto
T: 07/ 33 72 980
elektronska pošta: razvojni.center.nm@siol.net
spletna stran: www.rc-nm.si

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Novi trg 5
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 34 550
elektronska pošta: ric@ric-nm.si
spletna stran: www.ric-nm.si

Razvojno izobraževalni center Bela krajina

Trg svobode 3
8340 Črnomelj
T: 07/ 30 56 530
elektronska pošta: info@ric-belakrajina.si
spletna stran: www.belakrajina.si