Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Občine

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
Župan: Gregor Macedoni
T: 07 39 39 244
elektronska pošta: kabinet@novomesto.si
spletna stran: www.novomesto.si

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Župan: Andrej Kavšek
T: 07 30 61 100
elektronska pošta: kabinet@crnomelj.si
spletna stran: www.crnomelj.si

Občina Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4
8350 Dolenjske Toplice
Župan: Franc Vovk
T: 07 38 45 180
elektronska pošta: obcina@dolenjske-toplice.si
spletna stran: www.dolenjske-toplice.si

Občina Metlika

Mestni trg 24
8330 Metlika
Županja: Martina Legan Janžekovič 
T: 07 36 37 400
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net
spletna stran: www.metlika.si

Občina Mirna

Glavna cesta 28
8233 Mirna
Župan: Dušan Skerbiš
T: 07 30 47 153
elektronska pošta: obcina@mirna.si
spletna stran: www.mirna.si

Občina Mirna peč

Trg 2
8216 Mirna Peč
Župan: Andrej Kastelic
T: 07 39 36 100
elektronska pošta: obcina.mirnapec@siol.net
spletna stran: www.mirnapec.si

Občina Mokronog–Trebelno

Pod gradom 2
8230 Mokronog
Župan: Franc Glušič
T: 07 34 98 260
elektronska pošta: obcina@mokronog-trebelno.si
spletna stran: www.mokronog-trebelno.si

Občina Semič

Štefanov trg 9
8333 Semič
Županja: Polona Kambič
T: 07 35 65 360
elektronska pošta: obcina@semic.si
spletna stran: www.semic.si

Občina Straža

Ulica talcev 9
8351 Straža
Župan: Dušan Krštinc
T: 07 38 48 550
elektronska pošta: info@obcina-straza.si
spletna stran: www.obcina-straza.si

Občina Šentjernej

Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej
Župan: Jože Simončič
T: 07 39 33 560
elektronska pošta: sentjernej@siol.net
spletna stran: www.sentjernej.si

Občina Šentrupert

Šentrupert 5
8232 Šentrupert
Župan: Tomaž Ramovš
T: 07 34 34 600
elektronska pošta: obcina@sentrupert.si
spletna stran: www.sentrupert.si

Občina Škocjan

Škocjan 67
8275 Škocjan
Župan: Jože Kapler
T: 07 38 46 300
elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si
spletna stran: www.obcina-skocjan.si

Občina Šmarješke Toplice

Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
Župan: Marjan Hribar
T: 07 38 44 330
elektronska pošta: info@smarjeske.toplice.si
spletna stran: www.smarjeske-toplice.si

Občina Trebnje

Goliev trg 5
8210 Trebnje
Županja: Mateja Povhe
T: 07 34 81 100
elektronska pošta: obcina.trebnje@trebnje.si
spletna stran: www.trebnje.si

Občina Žužemberk

Grajski trg 33
8360 Žužemberk
Župan: Jože Papež
T: 07 38 85 180
elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
spletna stran: www.zuzemberk.si