Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Finančna uprava RS

Davčni urad Novo mesto

Kandijska cesta 21
8001 Novo mesto
T: 07/ 37 19 600
elektronska pošta: nm.fu@gov.si

Pisarna Črnomelj

Zadružna cesta 16
8340 Črnomelj
T: 07/ 30 62 481

Pisarna Metlika

Naselje Borisa Kidriča 14/II
8330 Metlika
T: 07/ 36 91 504 ali 36 91 507

Pisarna Trebnje

Goliev trg 4
8210 Trebnje
T: 07/ 34 82 700