Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Inšpekcijske službe

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Območna enota Brežice - Novo mesto
Defranceschijeva 1a
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 42 190
elektronska pošta: novomesto.tirs@gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Območna enota Novo mesto - Brežice
Defranceschijeva 1a
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 42 152
elektronska pošta: nm-bre.irsd@gov.si

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Enota Novo mesto
Defranceschijeva 1
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 34 225
elektronska pošta: OU-NovoMesto.UVHVVR@gov.si

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža

Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 39 270
elektronska pošta: skupna.uprava@novomesto.si

Medobčinski inšpektorat Občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk

Občina Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4
8350 Dolenjske Toplice
T: 07/ 38 45 196
elektronska pošta: inspektorat@dolenjske-toplice.si