Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Notarji

TIRAN Andrej

Prešernov trg 8
8000 Novo mesto
T: 07/ 37 31 050
elektronska pošta: notar.tiran.andrej@siol.net 

 

KLEMENC Janez

Prešernov trg 8
8000 Novo mesto
T: 08/ 20 08 085
elektronska pošta: notar.klemenc@siol.net

 

ŽETKO Ivan

Rozmanova ulica 34a
8000 Novo mesto
T: 07/ 30 22 012
elektronska pošta: ivan.zetko@t-2.si

 

JARNOVIČ Darja

Novi trg 9
8000 Novo mesto
T: 07/ 33 21 850
elektronska pošta: notarka.jarnovic@siol.net

 

FERLEŽ Janez

Lojzeta Fabjana 7
8340 Črnomelj
T: 07/ 30 61 310
elektronska pošta: janez.ferlez@siol.net

 

BANČOV Fredi

Baragov trg 1
8210 Trebnje
T: 05/ 90 29 766
elektronska pošta: info@notar-trebnje.si