Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Območna služba Novo mesto
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 35 800
elektronska pošta: gpzrsosnovomesto@ess.gov.si
spletna stran: www.ess.gov.si

Urad za delo Novo mesto

Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 35 830

Urad za delo Črnomelj

Zadružna 33
8340 Črnomelj
T: 07/ 30 61 930

Urad za delo Metlika

Črnomaljska 1
8330 Metlika
T: 07/ 30 58 122

Urad za delo Trebnje

Baragov trg 1
8210 Trebnje
T: 07/ 34 81 360