Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prednosti članstva

Kot članu Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine vam zagotavljamo:

  • pomoč pri iskanju rešitev na vaša vprašanja,
  • takojšnjo strokovno pomoč in svetovanje,
  • najmanj 10 brezplačnih izobraževanj, pri vseh ostalih pa popust in prednost pred nečlani,
  • ATA zvezke in Potrdila o izvoru blaga,
  • možnost vključevanja v sekcije, ki delujejo v okviru naše zbornice,
  • možnost sodelovanja v strokovnih odborih in projektnih ter delovnih skupinah strokovnjakov iz gospodarstva za pripravo stališč in predlogov zbornice,
  • priložnost podajanja pobud in predlogov za sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv gospodarstva,
  • vidnost vaših stališč in interesov, ki jih bomo posredovali lokalni in državni oblasti,
  • volilno pravico pri volitvah v organe zbornice.