Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Članski prispevek

Višina članskega prispevka Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se s Sklepom o članarini GZDBK določi enkrat letno na redni skupščini članov GZDBK.

Vsak član GZDBK je po načelu dvojnega članstva tudi član GZS. S tem je članom zagotovljen dostop do storitev GZS, reprezentativnost ter vključenost v projekte, ki presegajo regionalne meje.

Člani zbornice plačujejo članarino za GZDBK (kot regionalno zbornico) in za GZS (za skupne naloge). Kadar člani GZDBK uresničujejo svoje interese še v združenju oz. zbornici dejavnosti plačajo članarino tudi za združenje oz. zbornico dejavnosti.

Članarina se zaračunava ločeno na regijski in nacionalni ravni. Za regijsko zbornico prejmete račun od GZDBK, za skupne naloge in združenja oz. zbornico dejavnosti pa od GZS.

 

Članarina GZDBK

Na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (UL RS, št. 60/06) ter na osnovi 49. člena Statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju: GZDBK) ter na predlog Upravnega odbora GZDBK je Skupščina GZDBK dne 12. aprila 2023 sprejela naslednji

 

SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Zavezanci za plačilo članarine so člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Osnova za določitev članarine GZDBK je število zaposlenih posameznega člana zbornice. Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih iz zadnjega letnega poročila.

 

Višina mesečne članarine za leto 2023

 

Razred
Število zaposlenih
Mesečna članarina v €
mikro člani Do 10 30
majhni člani Od 11 do 50 60
srednji člani Od 51 do 150 120
večji člani Od 151 do 250 240
veliki člani Od 251 do 450 300
zelo veliki člani Od 451 do 1000 600
največji člani Od 1001 in več 2200

Članarina za skupne naloge GZS

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.
(Sprejeto na Skupščini GZS 8. decembra 2022)

 

Višina letne članarine za leto 2023

 

Razred
Število zaposlenih
Letna članarina v €
1 Do 1 70
2 Od 2 do 4 80
3 Od 5 do 9 90
4 Od 10 do 14 110
5 Od 15 do 19 125
6 Od 20 do 24 190
7 Od 25 do 29 200
8 Od 30 do 999 po stopnji 0,0415%
9 nad 1000 po stopnji 0,0415%

Osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,0415%.

Minimalna letna članarina za 8. in 9. razred je 200 €. Najvišja letna članarina za 8. razred je 5.800 € in za 9. razred 6.900 €.