Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Izobraževanje - dogodki

Izobraževalne potrebe članov

Trendi sodobne družbe, tako v lokalnem kot tudi v državnem in evropskem prostoru, se kažejo tudi v izobraževalnih potrebah članov Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Pri oblikovanju izobraževalnega programa pri GZDBK izhajamo predvsem iz značilnosti naših članov in njihovih potreb. Tako usmerjeni načrtujemo in organiziramo eno ali več dnevna izobraževanja, v obliki usposabljanj, delavnic, seminarjev, strokovnih srečanj, posvetov, okroglih miz in drugih zvrsti dogodkov, z naslednjimi vsebinami:

 • pridobivanje sredstev, tako povratnih kot nepovratnih iz evropskih skladov,
 • financiranja in finančna znanja,
 • komunikacijska znanja,
 • vodenje, poslovni odnosi in ravnanja timsko delovanje,
 • projektni menedžment,
 • računovodstvo,
 • davki in gospodarska zakonodaja,
 • prodajne veščine,
 • e-poslovanje,
 • delovno pravne in aktualne kadrovske vsebine,
 • energija in okolje,
 • kakovost in inovativnost in
 • ostale aktualne poslovno zanimive strokovne teme.

 

Cilji, ki jih želimo doseči z izobraževanji

Med drugim smo si zastavili nalogo naše člane stalno seznanjati o aktualnih temah. Kar počnemo tudi z izobraževanji. Tako jim nudimo pretežno hitra, kratka, enodnevna in intenzivna izobraževanja, z aktualno vsebino, v katerih, poleg le nujne teorije, prejemajo predvsem praktična in operativna znanja.

Tako tudi sami aktivno prispevamo k seznanitvi članov GZDBK s ključnimi novostmi, spremembami in aktualnimi temami na predvidenih vsebinskih področjih, da le-ti lahko svoje delo in poslovanje še uspešnejše opravljajo.

 

Oblikovanje vsebin

Vsebine izbiramo in določamo na podlagi interesa članov, aktualnih dogajanj in sprememb v poslovnem in zakonodajnem okolju ter v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki in izvajalci. Kot glas gospodarskih družb strokovnjake, s katerimi neposredno sodelujemo, nenehno usmerjamo v koristnost, učinkovitost, aktualnost in uporabnost izobraževalnih vsebin, ki jih vključujemo v izobraževalni program GZDBK.

 

Plačljivost izobraževanj

Izobraževanja so za člane ali brezplačna ali s kotizacijo. Kotizacija je za člane vedno nižja kot za nečlane. Pri izobraževalnih dogodkih brez kotizacije so do prijave in brezplačne udeležbe upravičeni le člani. Nečlani pa so lahko udeleženci takih dogodkov le takrat, če je dogodek oblikovan tako, da jim udeležbo pod določenimi pogoji, dovoljuje.