Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zastopanje interesov

Eden izmed pomembnih sklopov našega delovanje je tudi zastopanje stališč naših članov. Zavedamo se namreč, da je posredovanje stališč izbranim ciljnim skupinam za delovanje podjetij zelo pomembno. Zastopamo torej interese regijskega gospodarstva in se odzivamo na aktualne dogodke. Ob upoštevanju družbene odgovornosti sledimo cilju – ustvariti podjetjem prijazno poslovno okolje.

Osnovna naloga zbornice bo tako, kot v prejšnjih letih, tudi v tem letu zastopanje interesov regijskega gospodarstva. Zavzemali se bomo za:

 • Začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi.
 • Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine.
 • Razvoj visokošolskega prostora in Univerze v Novem mestu.
 • Podpora razvoju raziskovalno razvojne dejavnosti, ki se izvaja pod okriljem JRRZ Rudolfovo.
 • Aktivno obveščanje članov o predvidenih finančnih spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte, podjetništvo, konkurenčnost in tehnologije.
 • Administrativno razbremenitev in poenostavitev postopkov pridobivanja evropskih sredstev.
 • Sprejetje ukrepov za nadaljnjo davčno in drugo razbremenitev gospodarskih subjektov.
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne perspektive 2021 – 2027.
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi izvennivojske navezave med R2 448/0220 Pluska – Trebnje in R3 652/1457 Moravče – Čatež – Breza v Zidanem mostu.
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcije križišča cest G2-105 in R2-419 križišče Belokranjska cesta v Novem mestu.
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcij državnih cest na Dolenjskem in v Beli krajini.
 • Revitalizacijo dolenjske železnice (sprejem vseh dokumentov potrebnih za dvotirnost, elektrifikacijo, višjo nosilnost in hitrost, ki bo omogočila konkurenčnost železnice).