Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Jože Knez

EVENTUS, d. o. o.

GZDBK je v zadnjih letih naredila konkreten premik na področju izobraževanja. Tu ne gre zgolj za ceno, ki je za člane ugodna, temveč predvsem za izbrane in aktualne teme izobraževanj. Predavatelji so skrbno izbrani in dobri poznavalci področij, ki jih predstavljajo. Jasno je, da se izobraževanj pogosto udeležujemo tudi zaradi bližine, vendar pa je kakovost izobraževanj tista, ki nas privabi. Pomemben del gotovo predstavljajo tudi neformalna srečanja s predstavniki drugih podjetij, ki delujejo v naši regiji in se prav tako udeležujejo izobraževanj.

Dragana Prijanovič

Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto

Zahvaljujoč dejavnosti in prizadevanju GZDBK so se v zadnjih dveh letih povečale možnosti usposabljanja v Novem mestu ali bližnji okolici, kar je za velik del naših zaposlenih zagotovo velika prednost tako organizacijsko kot tudi časovno. Največjo prednost vidimo ravno v tem, da lahko določene potrebe po usposabljanjih pokrijemo v okviru regije, hkrati pa je ponudba seminarjev vsebinsko zanimiva, pestra in za člane zbornice cenovno ugodna. Skrb za člane se odraža tudi v ponudbi različnih brezplačnih seminarjev in posvetov. Izobraževalna srečanja v okviru regije ne spodbujajo le nenehnega učenja in izpopolnjevanja, pač pa tudi utrjevanje in širjenje poslovnih vezi ter izmenjavo znanj in izkušenj.

Nataša Derganc Štajdohar

Probanka, d. d., PE Novo mesto

Izobraževalni program regionalne gospodarske zbornice je od začetka njenega delovanja zelo aktualen in pester. Moram priznati, da sem vesela, da je Probankina poslovna enota v Novem mestu že od začetka pridružena članica GZDBK, kar nam daje med drugim tudi možnost ugodnejšega izobraževanja naših sodelavk in sodelavcev. Če nam le čas dopušča, izkoristimo udeležbo na tistih predavanjih, ki so za naše delo (področje financ in organizacije) koristna. Zavedamo se namreč, kako pomembno je v današnjih zahtevnih razmerah pridobivanje novih znanj in vsebin. Le s sprotnim usposabljanjem smo lahko boljši in konkurenčnejši, vse zato, da nudimo kakovostnejše storitve našim strankam. K temu s svojimi izobraževalnimi in informativnimi vsebinami pripomore tudi naša GZDBK. Veseli nas, da je odprta tudi za novosti in pobude. Želimo si, da bi tako bilo tudi v prihodnje.

Janez Bauer

ZZV Novo mesto

Dandanes, v resnici pa nikoli ni bilo drugače, je proces izobraževanja in usposabljanja delavcev ključen dejavnik za ohranjanje konkurenčnosti oziroma dvig stopnje inovativnosti celotne družbe. Ravno na teh področjih vidimo dopolnjujočo vlogo izobraževanj in usposabljanj GZDBK - v zagotavljanju in utrjevanju temeljnih znanj ter veščin za operativno učinkovitost delovanja, v posredovanju novosti in dobrih praks na različnih področjih delovanja članic zbornice in drugih subjektov ter mreženju, ki omogoča izmenjavo idej in spodbuja sodelovanje.

Kar nekaj dejavnikov vpliva na odločitev o udeležbi na tovrstnih dogodkih, ki jih organizira GZDBK. To so aktualnost in prilagojenost tem, bližina, časovna učinkovitost - dogodki so krajši, ni izgube časa na poti, učinkovit sistem obveščanja in enostavnost prijave, finančna soudeležba. Povedano predstavlja za nas tudi primerjalne prednosti zbornice na teh področjih.

Kot člani močno podpiramo delovanje GZDBK in menimo, da je izobraževanje ena izmed temeljnih sestavin njenega poslanstva.

Jože Simončič

Kartuzija Pleterje, d. o. o.

Presenečen sem nad ponudbo in pestrostjo možnosti izobraževanj, ki jih organizirate na GZDBK. Teme so aktualne in izobraževanja vzorno organizirana, zato mi je žal, da se jih zaradi obveznosti v službi ne morem udeleževati še več.

1 2