Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja KOLPA in predavanje o trajni naravnanosti podjetij ter brezplačnem spletnem pripomočku ESG za samoocenitev

21. 9. 2023

12.00 sprejem v podjetje
15.00 zaključek

Kolpa, d. o. o. Metlika:

TOVARNA: Rosalnice 5

RAZSTAVNI SALON: Cesta XV. brigade 49

Udeležba je brezplačna, a je obvezna predhodna ePRIJAVA.

Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani!

Članstvo v strokovnih sekcijah, ki delujejo pri GZDBK, je za osebe zaposlene pri podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SK ter Pristopna izjava SOE


Vse sekcije so predstavljene tako na spletni strani kot v zborniku, ki je izdan ob 15 letnici delovanja GZDBK, junija 2022.

 

 

 

 

Dogodek organizirata dve strokovni sekciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), in sicer: Sekcija za kakovost (SK) in Sekcija za okolje in energijo (SOE) v sodelovanju s podjetjem Kolpa, d. o. o. iz Metlike ter Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) iz Ljubljane.

Izmenjava dobrih poslovnih praks
GZDBK organizira številne forume, oglede in izmenjave dobrih poslovnih praks podjetij, podjetnikov in ostalih delovnih organizacij. Izvršni odbori vsake posamezne strokovne sekcije pri regijski zbornici oblikujejo lasten letni program delovanja sekcije in v sklopu tega programa vsaka strokovna sekcija skrbi tudi za izmenjavo dobrih poslovnih praks z obiski le-teh. Tokrat sta si SK kot SOE zastavili obisk podjetja KOLPA.

 

Gostujoče strokovno predavanje, ki bo potekal v sklopu izmenjave dobrih poslovnih praks
Obisk podjetja bomo tokrat obogatili tudi z aktualnim predavanjem Ane Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada o trajni naravnanosti podjetij ter v sklopu slednjega bo predstavljen tudi brezplačni spletni ESG pripomoček za samooceno trajnostne naravnanosti podjetja.

Podrobnosti celotnega programa tega srečanja si poglejte spodaj.

Vljudno vabljeni!

Igor Cesar, predsednik Sekcije za kakovost (SK) in vodja službe kakovosti podjetja Revoz, d. d. iz Novega mesta

Slavko Zupančič, predsednik Sekcije za okolje in energijo (SOE) in vodja službe varstva okolja, ITS (inženiring in tehnične storitve) v podjetju Krka, d. d., Novo mesto

Zoran Bukovec, član izvršnega odbora SK in izvršnega odbora SOE ter vodja službe kontrole kakovosti podjetja Kolpa d. o. o., Metlika

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajne (GZDBK) GZDBK

Podjetje KOLPA, d. o. o. iz Metlike

Podjetje Kolpa sodi med vodilne proizvajalce kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi. Od ustanovitve leta 1978 njihovo delovanje temelji na znanju in izkušnjah ter nenehnem izboljševanju. S tako naravnanostjo so ustvarili zaupanje tako v lastno delovanje kot v svoje proizvode. Pestrost njihove ponudbe zadovoljuje potrebe in želje tudi najbolj zahtevnih posameznikov. Estetski, funkcionalni, trpežni in vrhunski izdelki pa ustvarjajo prijetno okolje v katerem si ljudje negujejo telo in duha ter se napolnijo z novo energijo za lažje opravljanje vsakodnevnih opravil in izzivov. Vodstvo in zaposleni v podjetju so vedno usmerjeni naprej. Za svoje izdelke uporabljajo le najbolj kakovostne materiale in nenehno izboljšujejo svoje tehnološke procese. Njihovi izdelki so znani pod blagovno znamko Kolpasan, Kerrock in Kolpa solution. Kolpa je postala mednarodno podjetje z lastnimi proizvodi na Hrvaškem, v Srbiji in v Rusiji. So izvozno naravna družba, ki na zahtevne globalne trge proda vsaj 80 odstotkov lastnih proizvodov. Prisotni so v vsaj 44 državah. 

Podjetje se zaveda pomembnosti za uspeh poslovanja tako svojih zaposlenih, njihovega Znanja, prizadevanj, pripadnosti in zavzetosti kot neposrednega okolja v katerem opravlja svojo dejavnost in poslanstvo. Trdijo, da so za doseganje visokih ciljev, najpomembnejši zaposleni. Prav zato zaposlujejo sposobne, fleksibilne, inovativne ter motivirane sodelavce. Okolje pa podpirajo s številnimi donacijami in skrbnim ter odgovornim ravnanjem. "V podjetju KOLPA, d. d., Metlika imajo odgovoren partnerski odnos do družbenega okolja in posameznikov, kar se kaže tako v lokalnem kot širšem okolju. Kolpina družbena odgovornost se kaže v številnih projektih in donacijah na dobrodelnih akcijah, kulturnih prireditvah, športnih dogodkih ter podpori rasti in razvoju okolja ter kakovosti življenja in dela prebivalstva. Zavedajo se, da bodo s pozitivnim odnosom do ljudi in okolja še naprej gradili Kolpin ugled, tako doma kot v tujini." je le del utemeljitvenega pojasnila za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine oktobra 2018 na Otočcu. 

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Slovenski podjetniški sklad je vodilni javni finančni sklad, ustanovljen z namenom zmanjševanja vrzeli v financiranju in spretnostih mikro, malih in srednjih podjetij (MSP), vključno s start-upi in scale-upi. S svojimi 30-letnimi izkušnjami igra SPS v slovenskem podjetniškem okolju pomembno vlogo, saj deluje kot vodilni ponudnik bančnih garancij in (mikro)posojil, soustvarjalec start-up in scale-up ekosistema, ključni so-investitor semenskega in tveganega kapitala, ponudnik spodbud za dvig znanj in kompetenc v MSP ter kot partner pri spodbujanju trajnostnega razvoja v Sloveniji in na mednarodni ravni. V zadnjih letih se SPS še posebej osredotoča na razvoj novih in nadgradnjo obstoječih finančnih in vsebinskih spodbud, s poudarkom na krepitvi trajnostne naravnanosti in družbene odgovornosti MSP. SPS je tako 13. junija 2023 objavil brezplačno spletno orodje za samooceno trajnostne naravnanosti podjetij – t. i. ESG pripomoček, ki omogoča podjetjem (z odgovori na 30 kratkih vprašanj) oceniti svojo trajnostno naravnanost in prepoznati morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja. Podjetja se bodo z uporabo pripomočka v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja, poleg tega pa bodo dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje in možnosti za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj. 

Vsebina

Ob prihodu v podjetje (tovarno, Rosalnice 5, Metlika) bodite pravočasni, saj je potrebno urediti registracijo obiskovalcev na recepciji. Tam si bomo najprej ogledali podjetje.

Nato se odpeljemo iz tovarne in se po nekaj minutni vožnji zberemo v razstavnem salonu (Cesta XV. brigade 49, Metlika), v konferenčni sobi kjer prisluhnemo predstavitvi obvladovanja kakovosti, energije in okoljevarstvo v podjetju KOLPA. Sledili predavanje gostujoče predstavnice Slovenskega podjetniškega sklada ter zaključni nagovor o inovacijskem ekosistemu in mreženju, kar spodbujamo pri GZDBK med ostalim tudi skozi projekt SRC-EDIH.

Gostovanje zaključimo z druženjem ob pogostitvi, kjer si bodo prisotni lahko prosto izmenjali mnenja, spoznanja in izkušnje.

AGENDA:

12.00 – 12.05 sprejem udeležencev v tovarno podjetja
12.05 – 12.50 sprejemni nagovor gostitelja in voden ogled proizvodnje
12.50 – 13.00 odhod iz tovarne in prihod v razstavni salon podjetja
13.00 – 13.20 kakovost, energija in okoljevarstvo v podjetju Kolpa
13.20 – 14.05 trajnostna naravnanost podjetij in ESG pripomoček
14.05 – 14.15 inovacijski ekosistem in mreženje (SRC-EDIH)
14.15 – 15.00 čas za druženje prisotnih ob pogostitvi

 

Več o delovanju Sekcije za kakovost (SK) >

Več o delovanju Sekcije za okolje in energijo (SOE) >

Vse sekcije so predstavljene tako na spletni strani kot v zborniku, ki je izdan ob 15 letnici delovanja GZDBK, junija 2022.

 

ω    KAKO POSTATI ČLAN STROKOVNE SEKCIJE?

V strokovno sekcijo se lahko včlanite, tako da izpolnite Pristopno izjavo SK / Pristopno izjavo SOE in jo dostavite Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Članstvo v sekciji je za osebe zaposlene pri podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.

ω    KAKO POSLATI ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA STROKOVNE SEKCIJE?

Vsa pojasnila o delovanju strokovnih sekcij pridobite pri mag. Nini Šab, skrbnici strokovnih sekcij GZDBK (07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si)

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si, skrbnica strokovnih sekcij GZDBK

 

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

EN