Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

2. seja IO SOE 2023

seja izvršnega odbora Sekcije za okolje in energijo

Kdaj: torek, 19. december 2023, ob 13.30 

V sejni soba GZDBK (2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto) 

Dnevni red seje:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje IO SOE 2. 3. 2023 
2. Program delovanja sekcije v 2024 – predlog je na povezavi: https://www.gzdbk.si/si/sekcije/soe/program/ 
3. Datum in lokacija 1. seje IO SOE v 2024
4. Ostalo                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SOE) je delovno telo strokovne Sekcije za okolje in energijo (SOE) pri GZDBK.  
   Pristopna izjava za članstvo v SOE >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

V sklopu seje je obravnavan tudi projekt SRC-EDIH.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

 

EN