Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela za obdobje 2019

  • Redne seje izvršilnega odbora SOE.
  • Organizacija in izvedba izobraževalnih dogodkov.
  • 11. posvet Sekcije za okolje in energijo (maj 2019).
  • Izmenjava dobrih praks: obisk organizacije in strokovna predstavitev področja OE (član GZDBK, strokovna ekskurzija).
  • Letni zbor članov sekcije (september/oktober 2019).
  • Objava javnih razpisov.
  • Informiranje o novostih in oblikovanje stališč pri spremembah okoljske in energetske zakonodaje in posredovanje le-teh na MOP in MG.
  • Spodbujanje uvajanja alternativnih energetskih virov v organizacijah v regiji.
  • Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami.