Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja Podgorje in 4. seja IO SRČV 2023

seja izvršnega odbora Sekcije za ravnanje s človeškimi viri v podjetju PODGORJE

Kdaj: sreda, 6. december 2023, ob 13.00 

V podjetju Podgorje, d. o. o. (Trubarjeva c 24, Šentjernej)

Produkti podjetja Podgorje, d. o. o. iz Šentjerneja, so med najsodobnejšimi in najbolj celovitimi v naboru pohištvenih izdelkov za karavaning industrijo na svetu. Svojim kupcem, ki so v središču njihove pozornosti,  nudijo celovito tehnično svetovanje in podporo v vseh fazah projektov od dizajna in konstruiranja do brezhibne proizvodnje. Dosledno zadovoljujejo potrebe svojih kupcev ter si prizadevajo pričakovanja kupcev presegati. Eden ključnih temeljev za  uspeh Podgorja so njihovi zaposleni. Zaposlujejo ljudi, ki želijo prispevati k uspehu podjetja in ki z zanosom uresničujejo ideje kupcev. Zaposlenim zagotavljajo izpopolnjujočo karierno pot, prijetno delovno okolje ter dobro ravnovesje med kariernimi in zasebnimi cilji. Podgorje je prejelo, med ostalim, tudi naziv Gazela Dolenjsko-posavske regije 2019 in se s tem umestilo med najboljša in najhitreje rastoča slovenska podjetja. Več o podjetju je razvidno na: https://www.podgorje.si/.

13.00 prihod v podjetje

13.05 ogled proizvodnje

13.40 predstavitev podjetja in predstavitev področja ravnanja s človeškimi viri v podjetju

14.00 seja IO SRČV (dnevni red: ‹1› pregled zapisnika zadnje seje, ‹2› programa dela sekcije za leto 2024, ‹3›  datum in lokacija 1. seje IO SRČV v 2024 in ‹4› ostalo: …)

14.30 zaključek s pogostitvijo                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SRČV) je delovno telo strokovne Sekcije za kakovost (SRČV) pri GZDBK.  
  Pristopna izjava SRCV >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

 

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.


EN