Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Koledar › Seznam ›

DanDogodek
torek, 3. 3. seminar:
Zaključevanje poslovnega leta z nasmehom na obrazu ›


seminar:
Zakaj samo strokovnost pri PRODAJI ni dovolj? ›


delavnica:
Kaj oglaševanje na Facebooku prinese podjetju? ›
sreda, 4. 3. 9. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ›
četrtek, 5. 3. posvet:
Varnost in zdravje pri delu za vodilne ›


predstavitev razpisa (klica):
Evropska sredstva za razvoj poslovnih modelov ›
ponedeljek, 9. 3. delavnica:
Baze z intelektualno lastnino kot vir znanja, navdiha za inovacije ter informacij o razvojnih trendih ›
torek, 10. 3. seminar:
Zakaj samo strokovnost pri VODENJU IZ SREDINE ni dovolj? ›


seminar:
31. marca je obvezna oddaja poročila o odpadkih, če zaposlujete 10 in več ljudi! ›


dvodnevno usposabljanje:
Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetju ›
sreda, 11. 3. Kaj lahko zahtevate in pričakujete od svojega računovodje? ›

Zbor sekcije, zbor društva in predstavitev MDDSZ: Aktualno o trgu dela  ›
četrtek, 12. 3. 8. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov ›

kompetenčni večdnevni trening:
NLP poslovna diploma - (INLPTA licenca) ›
petek, 13. 3. pojasnila iz prakse:
Kako rasti s pomočjo tujega trga?  ›
ponedeljek, 16. 3. seminar z vajami:
Pisno poslovno komuniciranje (Preženimo jezikovne zadrege) ›
torek, 17. 3. dvodnevno usposabljanje:
Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetju ›
sreda, 18. 3. Najpogostejša vprašanja in dileme na področju delovnopravne zakonodaje - seminar vključuje svetovanje ›
sreda, 25. 3. Priprava tehnološke vode za hladilne in grelne sisteme ›
petek, 27. 3. Predstavitev pomena sodelovanja obrambnega sistema s slovenskim gospodarstvom in razvojnimi ustanovami ›
torek, 31. 3. Predavanje z razpravo:
Uvajanje sprememb in obvladovanje odpora do njih v podjetju ›

2014 2015 2016