Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kaj je mediacija?

Mediacija je neformalen, neobvezujoč in zaupen način reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno ob pomoči nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo z dogovarjanji in s pogajanji doseči mirno rešitev spora in na novo urediti medsebojna razmerja.

Če se stranke v mediaciji dogovorijo o rešitvi spora, se mediacija zaključi s sporazumom. V primeru, da do dogovora ne pride, se postopek lahko nadaljuje po sodni poti.

Značilnosti postopka mediacije

Prostovoljnost
Do mediacije lahko pride le, če se z njo strinjata obe oziroma vse stranke, kar potrdijo s pisnim soglasjem. Kadar koli med postopkom lahko katera koli od strank ali mediator umaknejo soglasje, če ugotovijo, da se interesi strank ne prekrivajo ali nadaljevanje postopka ne bi pripomoglo k rešitvi spora.

Zaupnost
O mediacijskem srečanju se ne vodi zapisnika. Zaupnost prav tako pomeni, da so vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače. To pomeni, da zaupanih podatkov ni mogoče uporabiti v sodnem postopku. Na mediaciji so prisotni le stranke, njihovi pooblaščenci in mediator. Postopku lahko po dogovoru prisostvujejo tudi druge osebe (strokovnjaki ipd.), ki bi lahko prispevali k rešitvi spora. Ravno tako je zaupen podatek o načinu rešitve spora.

Neformalen postopek
V primerjavi s sodnim postopkom je postopek mediacije bolj fleksibilen in omogoča mediatorju, da postopek prilagodi željam in potrebam strank mediacije. Cilj mediacije ni odločitev o tem, kdo ima prav, ampak to, da se s pomočjo mediatorja najde rešitev spora, sprejemljiva za vse stranke. Cilj mediacije je tako »zmaga« vseh strank. Pomembno je še, da se v mediaciji lahko celostno obravnavajo vsa sporna razmerja med strankami in ne samo tista, ki so zajeta npr. v tožbenem zahtevku.

Pomoč nevtralnega mediatorja
Mediator je tretja, nevtralna oseba, ki strankam v sporu pomaga doseči sporazum. Vodi mediacijski postopek, skrbi za komunikacijo med strankama, pomaga, da pravilno razumeta druga drugo, da prepoznavata svoje prave interese in potrebe ter interese in potrebe nasprotne stranke in tako skupaj s strankama najde rešitev spora.

Hitra rešitev spora
Ker v mediaciji ne izvajamo dokazov, je postopek hitrejši. Zaključi se praviloma prej kot v treh mesecih. Temu pripomore tudi manjša formalnost postopkov, ko se stranke same dogovorijo o datumih srečanj.

Učinkovitost
Postopek je hitrejši in posledično cenejši. Zelo pomembno je, da se v mediaciji iščejo takšni načini rešitve spora, ki omogočajo nadaljevanje poslovnega odnosa med strankami v sporu. Radi rečemo, da so sodni postopki usmerjeni v preteklost (izvajanje dokazov minulih dejanj), v mediaciji pa so rešitve usmerjene v prihodnost na način, ki omogoča prihodnje sodelovanje. Prednost mediacije je še, da pri reševanju spora nismo omejeni z zakoni in s predpisi, temveč je rešitev odvisna od volje in soglasja strank.