Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Svetovanje

Svojim članom želimo nuditi celovito poslovno podporo.

 • Posredujemo poslovne informacije
 • Izdajamo javne listine
 • Povezujemo
 • Aktivno sodelujemo pri razvojnih načrtih regije
 • Izobražujemo
 • Nudimo podporo projektom
 • Spodbujamo izražanje skupnih interesov v okviru sekcij
 • Vplivamo na zakone, predpise, ekonomske politike
 • Pomagamo članom pri iskanju novih poslovnih priložnosti
 • Vključujemo mlade