Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Marta Kelvišar

Marta Kelvišar

ADRIA DOM, d. o. o.

Članstvo v GZDBK nam nudi podporo pri naših interesih in potrebah glede specifičnega delovanja v okolju ali dejavnosti, kjer sicer naš samostojni glas ne bi prišel do veljave ali bi se izgubil. Sodelovanje v GZDBK torej predstavlja povezavo med podjetjem in državo oziroma družbo. Hkrati nam nudi tudi številna usposabljanja in izobraževalne vsebine, s katerimi dostopamo do specifičnega znanja, povezuje interesna združenja in na ta način prispeva h krepitvi stroke in izmenjavi izkušenj ter dobrih praks. Poleg tega spodbuja inovacijsko dejavnost v regiji, torej rast in razvoj podjetij, s ciljem povečanja konkurenčnosti gospodarstva, kar tudi nagrajuje.

Ker je naša dejavnost specifična in delujemo na demografsko ogroženem obmejnem območju, smo večkrat potrebovali podporo v zvezi s prevozi in cestnimi povezavami (še posebej v času epidemije covid-19) pri prehodu dnevnih migrantov s Hrvaške.

Naše podjetje je vključeno v več strokovnih sekcij GZDBK, v katerih spodbujajo razvoj stroke in mreženje strokovnjakov ter nudijo podporo pri razreševanju strokovne in zakonodajne problematike. V organizaciji GZDBK smo se udeležili številnih dogodkov, zbornica pa je našemu podjetju v zadnjih letih podelila številna priznanja za inovacije; za leto 2018 pa smo prejeli tudi priznanje GZDBK za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri.

V vseh letih delovanja je imela GZDBK pomemben vpliv na spremembe na zakonodajnem področju ter na informiranje podjetij o aktualnih poslovnih temah in prihajajočih spremembah. S svojim delovanjem je pozitivno prispevala k uresničevanju projektov za razvoj in promocijo podjetij in regije. Pomemben pečat je pustila pri razvoju strok in krepitvi kompetenc v gospodarstvu ter promociji inovacijske dejavnosti.

Še naprej si želimo podpore pri povezovanju in delovanju našega podjetja s širšim gospodarskim okoljem in državnimi ustanovami, strokovnega sodelovanja ter dogodkov, ki povezujejo podjetja ter omogočajo mreženje in širitev dobrih praks.

Irena Vide

Irena Vide

TELEVIZIJA NOVO MESTO, d. o. o.

Naša medijska hiša je ustanovna članica GZDBK in vse od njenih prvih samostojnih korakov tudi njen medijski promotor, ki ji vseskozi namenja ugledno pozornost. Namen našega članstva je prispevati dobre, poučne in koristne zgodbe. S pozitivnim pristopom do vseh gospodarskih tem in iskanjem prave formule medijskega prispevka tudi v manj svetlih trenutkih. Naklonjenost članstva pa se je izkazala tudi v večnamenskem povezovalnem sodelovanju med poslovnimi subjekti in izmenjavi dobrih praks.

Sodelovanje je vzajemno in zgledno. Skozi leta delovanja zbornice se je pomembno krepila njena vloga in širil pomen njenega delovanja. Tako GZDBK kot TV Vaš kanal smo znali združiti moči in v partnerskem odnosu izpeljali kar nekaj izjemnih skupnih gospodarsko-medijskih projektov. Za kraj, za mesto, regijo in državo. Zato so in smo pridobili vsi. Med drugim tudi dolenjsko avtocesto, ki je gotovo eden ključnih uspehov zbornice v času njenega delovanja.

Ocenjujem, da je v vseh letih delovanja zbornica upravičila svoj obstoj in utemeljila svoje poslanstvo. Prihodnost je v času, ki ga živimo, zelo negotova. In prav ali pa še zlasti v ekonomsko kriznih in epidemiološko nemirnih časih, ko je bilo gospodarstvo primorano krmariti skozi nenehno spreminjajoči se zakonodajni kompas, se je zbornica izkazala kot ažurna strokovna svetovalka in verodostojna podpornica celotnemu, še posebno pa malemu gospodarstvu v regiji. Želim, da bi tudi v prihodnje uspešno podpirala svoje člane. Želim, da bi jih bilo v tej gospodarski družini kar največ. Da bi bila njena in naša skupna prizadevanja za napredek, razvoj in stabilnejši gospodarski jutri v regiji glasneje slišana in okronana s še več vrednotami za naš gospodarski prostor.

Čestitam za prvih 15 let – zdajšnjemu vodstvu, ekipi in vsem, ki so skozi vse tri petice odlično tlakovali njeno pot. In seveda vsem nam, ki smo skozi svoje dejavnosti vsak po svoje prispevali v njeno »omrežje delovanja«. Ob tej priliki se zahvaljujem za tvorno sodelovanje. Prizadevali si bomo, da bo GZDBK v odsevu Vašega kanala vplivni gospodarski svetilnik tudi na poti naslednjih 15 let in vsa leta po tem.

Božo Černila

Božo Černila

TRIMO, d. o. o.

Delovanje uspešnih podjetij ne temelji zgolj na odličnem izdelku ali podjetniški ideji. Ne sloni le na uspešnem delovanju celotnega kolektiva, njegovi učinkovitosti in drugih standardnih kriterijih. Jedro uspešnih podjetij je tudi v povezovanju, sodelovanju organizacij, ki se dopolnjujejo, si izmenjujejo izkušnje, znanje, si prizadevajo za uresničevanje istih ciljev. Sodelujoče in povezane organizacije, ki presegajo razmišljanja o konkurenci, so močnejše, prepričljivejše. Tako vidimo tudi zgodbo Trima, ki nas že 15 let prepleta z GZDBK. Zbornica nas povezuje, informira, izobražuje, hkrati pa deluje v smeri oblikovanja gospodarskega okolja, v katerem se lahko podjetja v največji meri usmerimo na svoj osnovni posel. Gre za kroženje interesov, za izjemno koristen in učinkovit primer sodelovanja na lokalni ravni.

Nevenka Bašek Zildžović

Nevenka Bašek Zildžović

REVOZ, d. d.

Revoz, d. d., je kot član GZDBK vključen v organe zbornice. Skozi članstvo uresničuje svojo potrebo po vključevanju v lokalno okolje, hkrati pa v sodelovanju s podjetji iz regije lažje dosega pozitivne premike na področjih, ki so ključna za razvoj celotnega gospodarstva: zakonodajne spremembe, razvoj infrastrukture, energetike … Članstvo prav tako omogoča lažji dostop do informacij, ki so pomembne za delovanje podjetja, ter prenos dobrih praks oziroma znanj iz podjetja v okolje, kar zagotovo prispeva k boljši prepoznavnosti in ugledu. V Revozu ocenjujemo, da je GZDBK v 15 letih svojega obstoja uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v obliki podpore lokalnemu gospodarstvu ter s svojimi bogatim programom skrbela za dober utrip delovanja in uveljavitev zbornice tudi na državni ravni. GZDBK čestitamo ob jubileju in mu želimo, da bi se še naprej znal spretno prilagajati spremembam v okolju ter sodelovati pri uresničevanju vizije regije!

Igor Kastelic

Igor Kastelic

REM, d. o. o.

V podjetju REM nam članstvo v GZDBK pomeni predvsem mreženje z drugimi organizacijami in izmenjavo dobrih praks na vseh različnih področjih poslovanja. Članstvo v zbornici nam je na eni strani omogočilo dostop do širokega spektra znanja, ki smo ga v času hitre rasti potrebovali. Na drugi strani pa so nam organizacije-članice s svojim delovanjem vseskozi dokazovale, kaj vse je možno, in iz tega smo črpali energijo za nadaljnja razvoj in rast. Delo zbornice bi ocenili kot odlično na vseh področjih njenega poslovanja. Pohvalili bi predvsem vpetost v infrastrukturne projekte, organizacijo izobraževanj, vodenje različnih sekcij in spodbujanje inovacijske kulture. Verjamemo, da je tako dobro delovanje ključ za spodbujanje in povezovanje lokalnega gospodarstva.

Od zbornice v prihodnje želimo še nadaljnje dobro delo ter udejanjanje vizije, ki si jo je zastavila. Pozdravljamo načrte krovne organizacije ter tudi razvoja različnih sekcij, ki so odlična priložnost za povezovanje strokovnega kadra in izmenjavo dobrih praks. Verjamemo, da bo zbornica še naprej skrbela za povezovanje lokalnega gospodarstva in ustvarjala atmosfero, ki bo regijo postavljalo v gospodarski vrh države.

1 2 3