Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Slavko Malešič

Slavko Malešič

JP Komunala Črnomelj, d. o. o.

Ob preoblikovanju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so nas veliko obiskovali predstavniki različnih združenj in nas vabili k članstvu. Naše podjetje je vključeno v Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in zdelo se nam je pomembno, da smo dejavni tudi v regiji. Odločili smo se, da podpremo regionalno zbornico, zato smo se leta 2007 včlanili v GZDBK. Ocenjujem, da je bila to prava odločitev kljub pomislekom nekaterih, ker naša dejavnost ni proizvodna. Vendar pa izvajamo storitve, ki nas neizogibno povezuje z industrijo, in s tem je možnosti za sodelovanje veliko. Lansko leto smo se pridružili še Sekciji za okolje in energijo v okviru GZDBK, kar je za nas zelo koristno in poučno. Poleg tega se udeležujemo izobraževanj, ki jih pripravlja zbornica. Pozdravljamo napore zbornice, da članom omogoča čim več brezplačnih izobraževanj.


Januš Dular

Januš Dular

PTZ, d. o. o.

Mi smo že dolga leta člani zbornice, bili smo člani tudi prejšnje, območne. Sodelujemo zaradi izmenjave informacij in podpore, ki jo nudi zbornica. Potrjujemo izvozne dokumente, ker smo izvozno podjetje. Članstvo v regionalni zbornici se nam zdi edino logično, ker so člani naši partnerji in je pomembno, da smo v to zgodbo vključeni tudi mi. Ukvarjamo se z inženiringom in naše sodelavce, ki so strokovnjaki za posamezna področja, pošiljamo na izobraževanja z drugih področij. Zato so izobraževanja, ki jih pripravlja zbornica, za nas pomembna.


Boris Šepetavc

Boris Šepetavc

Birpos, d. o. o.

Za nas ima članstvo v regionalni zbornici največjo vredost zaradi povezovanja in stikov z ostalimi člani. Zbornični dogodki nam dajejo možnost srečevanja naših partnerjev, srečevanje in mreženje pa je za našo dejavnost ključno. Poleg tega ima zbornica dobre izobraževalne programe, ki se jih udeležujemo.


Kristina Tratar

Kristina Tratar

Kristina Tratar, s. p.

Prednosti članstva zbornice vidim v delovanju v Sekciji računovodskih servisov. Ta sekcija je uspela, računovodje smo se med seboj povezali. Res je, da nas malo sodeluje, vendar se s temi redno srečujemo in se med seboj pogovarjamo. Zbornica nas je povezala, prisluhne našim težavam, pripravlja aktualne seminarje in odgovarja na naša vprašanja. Prednost vidim tudi v tem, da je samostojna regionalna zbornica, ki deluje neodvisno od ostalih. Ima več posluha za manjša podjetja in je bolj dostopna. Vendar pa je od nas članov odvisno, koliko sodelujemo in koliko uporabljamo storitve, ki jih nudi zbornica.

Janez Povh

Janez Povh

dekan Fakultete za informacijske študije Novo mesto

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine se je v regiji hitro uveljavila kot prostor izmenjave znanja in idej ter kot mobilizator za regijo pomembnih akcij. Zadovoljni smo, da lahko z zbornico in njenimi člani izmenjujemo poglede o razvoju regije, še posebej visokega šolstva. Komentarje in predloge, še posebej tiste iz Sekcije za informatiko, skrbno poslušamo in jih poskušamo vgraditi v nadaljnji razvoj Fakultete za informacijske študije. Verjamem, da je to prava pot do univerze v tem prostoru, ki bo tesno povezana z gospodarstvom.

1 2 3 4 5