Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vesna Gregorič

Vesna Gregorič

Računovodski servis FINLINE

Obrtniki so se združevali že od nekdaj. Združevali so jih isti interesi in cilji. Tako je tudi danes. Bolj ko so težki pogoji poslovanja, težje ko so gospodarske razmere za obstoj in razvoj, večja je težnja po sodelovanju in združevanju. Današnje družbene in gospodarske razmere so eden od ključnih razlogov za sodelovanje v sekcijah, ki so se oblikovale v letih delovanja pri GZDBK. Naša sekcija računovodskih servisov združuje računovodje, računovodske delavce in revizorje. Omogoča nam aktualno izobraževanje, ki se je skozi čas prelevilo iz stroge računovodske panoge širše med kadrovska in pravna področja vse do kulture osebnosti. Velike neizkoriščene možnosti so tudi mreženja med sekcijami, s katerimi bi pridobili širši pogled na ostala področja dela v podjetjih. To je pomembno, saj je finančno-računovodska funkcija prepletena z domala vsemi sektorji. Velikokrat se v sekciji soočamo s težavami, ki jih narekuje nelojalna konkurenca, ki je žal sestavni del trga. Naše poslanstvo je tudi v širšem delovanju, pri soustvarjanju zakonodaje in odzivov nanjo. Vse to pa zahteva odzivnost in širšo podporo članstva. Da bi vse to lahko uspešno uresničevali, pa potrebujemo članstvo, aktivno delujoče posameznike, ki bi kot baza idej lahko postopoma prehajala globlje v družbene strukture. Zato si vas želimo v naših vrstah in vas vabimo medse. Pridružite se nam, skupaj bomo uspešnejši!

Borut Škerlj

Borut Škerlj

ŠKERLJ, o. p., d. o. o.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine uravnoteženo pokriva interese članov zbornice ter ožjega in širšega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega prostora, svoje delo in interes članov pa primerno strokovno in prepoznavno razširja na širše območje Slovenije in gospodarskih zbornic sosednjih držav. Z ustanovitvijo in delovanjem sekcij ter prek rednega obveščanja je zbornica neposredno odprta in dostopna vsem članom ne glede na velikost in dejavnost. Želimo si še več strokovnega sodelovanja z razvojno-izobraževalnimi ustanovami v regiji pa tudi s sorodnimi zbornicami, ki delujejo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in širše.

Januš Dular

Januš Dular

PTZ, d. o. o.

Mi smo že dolga leta člani zbornice, bili smo člani tudi prejšnje, območne. Sodelujemo zaradi izmenjave informacij in podpore, ki jo nudi zbornica. Potrjujemo izvozne dokumente, ker smo izvozno podjetje. Članstvo v regionalni zbornici se nam zdi edino logično, ker so člani naši partnerji in je pomembno, da smo v to zgodbo vključeni tudi mi. Ukvarjamo se z inženiringom in naše sodelavce, ki so strokovnjaki za posamezna področja, pošiljamo na izobraževanja z drugih področij. Zato so izobraževanja, ki jih pripravlja zbornica, za nas pomembna.


Boris Košmerl

Boris Košmerl

TRI-K, d. o. o.

Naše podjetje je član še nekaterih drugih zbornic v Sloveniji, vendar moram priznati, da je GZDBK svetla izjema, saj je precej dejavna in deluje zelo dobro. Članstvo v zbornici nam prinaša številne ugodnosti od izobraževanj in seminarjev, njen program pa je zelo obširen, zato nam ni žal, da smo njeni člani.

1 2 3