Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Borut Škerlj

Borut Škerlj

ŠKERLJ, o. p., d. o. o.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine uravnoteženo pokriva interese članov zbornice ter ožjega in širšega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega prostora, svoje delo in interes članov pa primerno strokovno in prepoznavno razširja na širše območje Slovenije in gospodarskih zbornic sosednjih držav. Z ustanovitvijo in delovanjem sekcij ter prek rednega obveščanja je zbornica neposredno odprta in dostopna vsem članom ne glede na velikost in dejavnost. Želimo si še več strokovnega sodelovanja z razvojno-izobraževalnimi ustanovami v regiji pa tudi s sorodnimi zbornicami, ki delujejo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in širše.

Januš Dular

Januš Dular

PTZ, d. o. o.

Mi smo že dolga leta člani zbornice, bili smo člani tudi prejšnje, območne. Sodelujemo zaradi izmenjave informacij in podpore, ki jo nudi zbornica. Potrjujemo izvozne dokumente, ker smo izvozno podjetje. Članstvo v regionalni zbornici se nam zdi edino logično, ker so člani naši partnerji in je pomembno, da smo v to zgodbo vključeni tudi mi. Ukvarjamo se z inženiringom in naše sodelavce, ki so strokovnjaki za posamezna področja, pošiljamo na izobraževanja z drugih področij. Zato so izobraževanja, ki jih pripravlja zbornica, za nas pomembna.


Boris Košmerl

Boris Košmerl

TRI-K, d. o. o.

Naše podjetje je član še nekaterih drugih zbornic v Sloveniji, vendar moram priznati, da je GZDBK svetla izjema, saj je precej dejavna in deluje zelo dobro. Članstvo v zbornici nam prinaša številne ugodnosti od izobraževanj in seminarjev, njen program pa je zelo obširen, zato nam ni žal, da smo njeni člani.

1 2 3