Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Igor Kastelic

Igor Kastelic

REM, d. o. o.

Naše podjetje je sodelovalo pri ustanavljanju GZDBK, na kar smo ponosni. Iz majhnega smo se razvili v srednje podjetje, ki v zborničnem delu najde veliko koristnih vsebin. Zadovoljni pa smo tudi zato, ker so naši predlogi in ideje resno obravnavani. Tako konkretnega sodelovanja v sistemu nekdanje GZ ni bilo mogoče uresničiti; ali pa je bil le naš občutek, da so tiste vsebine ustrezale predvsem velikim podjetjem. Pohvale je vredna organizacija različnih izobraževanj, posvetov, srečanj, ki so nekatera celo brezplačna, druga pa po zmerni ceni. Za okolja, kakršno je naše, so te vsebine velikega pomena. Ob prvi obletnici zato lahko rečem, da je GZDBK v celoti izpolnil naša pričakovanja, za prihodnje pa sem prepričan, da bo še razširil in nadgradil svoje delo. Prav je, da izpostavimo tudi vrednote. Še zlasti za enolastninska podjetja je pomembno, da je presežen občutek, češ saj delamo le za dobiček lastnika, ampak da zaposleni čutijo skrb tudi za njihov osebni razvoj. Te prakse prinašamo k nam iz večjih podjetij.

Alenka Janžekovič Kavšek

Alenka Janžekovič Kavšek

direktorica podružnice NLB, d. d. Dolenjska in Bela krajina

Pridruženi člani GZDBK smo približno leto in pol, naše sodelovanje ocenjujem za več kot vzorno. Zbornico predvsem odlikuje izjemna pripravljenost do novosti in inovativnih pristopov, vedno najdemo nove načine za uspešno sodelovanje in upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Trenutno se z GZDBK dogovarjamo, da bi zbornica znotraj izobraževalnega sistema NLB, d. d. predstavila tiste stvari, ki jih gospodarstvo pričakuje od banke. Na ta način bomo skušali zgraditi še nov most med banko in komitenti ter njihovimi potrebami, željami in pričakovanji.

Predvsem pa bi želela poudariti, da v NLB ocenjujemo, da je delovanje GZDBK izjemno povezovalno in kot tako prinaša pozitivne učinke tako na gospodarsko dejavnost poslovnih subjektov in posledično tudi na splošno raven zadovoljstva prebivalcev dolenjsko-belokranjske regije. Želim si, da bi s pozitivnim pristopom in z usmerjenostjo na rešitve in ne na probleme nadaljevali tudi v prihodnje.

Vesna Gregorič

Vesna Gregorič

Računovodski servis FINLINE

Obrtniki so se združevali že od nekdaj. Združevali so jih isti interesi in cilji. Tako je tudi danes. Bolj ko so težki pogoji poslovanja, težje ko so gospodarske razmere za obstoj in razvoj, večja je težnja po sodelovanju in združevanju. Današnje družbene in gospodarske razmere so eden od ključnih razlogov za sodelovanje v sekcijah, ki so se oblikovale v letih delovanja pri GZDBK. Naša sekcija računovodskih servisov združuje računovodje, računovodske delavce in revizorje. Omogoča nam aktualno izobraževanje, ki se je skozi čas prelevilo iz stroge računovodske panoge širše med kadrovska in pravna področja vse do kulture osebnosti. Velike neizkoriščene možnosti so tudi mreženja med sekcijami, s katerimi bi pridobili širši pogled na ostala področja dela v podjetjih. To je pomembno, saj je finančno-računovodska funkcija prepletena z domala vsemi sektorji. Velikokrat se v sekciji soočamo s težavami, ki jih narekuje nelojalna konkurenca, ki je žal sestavni del trga. Naše poslanstvo je tudi v širšem delovanju, pri soustvarjanju zakonodaje in odzivov nanjo. Vse to pa zahteva odzivnost in širšo podporo članstva. Da bi vse to lahko uspešno uresničevali, pa potrebujemo članstvo, aktivno delujoče posameznike, ki bi kot baza idej lahko postopoma prehajala globlje v družbene strukture. Zato si vas želimo v naših vrstah in vas vabimo medse. Pridružite se nam, skupaj bomo uspešnejši!

Borut Škerlj

Borut Škerlj

Škerlj, Bobnar, Kolbezen, o. p., d. o. o.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine uravnoteženo pokriva interese članov zbornice ter ožjega in širšega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega prostora, svoje delo in interes članov pa primerno strokovno in prepoznavno razširja na širše območje Slovenije in gospodarskih zbornic sosednjih držav. Z ustanovitvijo in delovanjem sekcij ter prek rednega obveščanja je zbornica neposredno odprta in dostopna vsem članom ne glede na velikost in dejavnost. Želimo si še več strokovnega sodelovanja z razvojno-izobraževalnimi ustanovami v regiji pa tudi s sorodnimi zbornicami, ki delujejo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in širše.

Igor Kržan

Igor Kržan

Ursa Slovenija, d. o. o.

 S predsednikom GZDBK Jožetom Colaričem, ki je dal pobudo za regionalno zbornico, smo povezani že od vsega začetka. Naše podjetje je takoj pristopilo k tej ideji in postalo član. To ima poseben pomen iz več vidikov. Predvsem je pomembno, da se združujemo, da pokažemo svojo moč. Kot vidimo, lahko to pripelje do boljših rezultatov, saj kazalniki kažejo, da smo kot regija nad povprečjem Slovenije. Menim, da brez takih združenj ne moreš doseči najboljših možnih rezultatov, niti ne moreš sprejemati najboljših možnih odločitev. Skupne odločitve imajo vedno več teže in so bolj pomembne. Vesel sem, da se pod okriljem Jožeta Colariča pelje to idejo naprej. Zato sem se tudi odzval povabilu, da postanem član upravnega odbora GZDBK, v katerem se bom trudil za uspešno delovanje zbornice.


1 2 3 4 5