Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

mag. Maja Čibej

mag. Maja Čibej

BETI, d. o. o.

GZDBK je partner, ki nam s svojimi dejavnostmi in mrežo stikov pomaga pri hitrejšem uresničevanju naših ciljev. GZDBK dobro razume specifične potrebe regije in obmejnih podjetij ter uspe predstavljati in uveljavljati te interese tudi na državni ravni. Odzivnost na naše pobude in potrebe ter skupne vrednote so tisto, kar nas vedno znova motivira za članstvo v GZDBK.

Mitja Košak

Mitja Košak

Solos, d. o. o.

V starih časih so v Ljubljani peki v reko namakali tiste, ki so pekli premajhne žemljice. Benečanski trgovci so skupaj zbrali denar za ogromne ladje, ki so prevažale njihove tovore po svetu. Zavedanje, da podjetniki potrebujemo medsebojno sodelovanje je najpomembnejši pojem, ki v današnjem globalnem svetu pomeni prednost pred konkurenco. Gospodarsko zbornica so ustanovila podjetja, ki se tega zavedajo. Na nas pa je ali smo sposobni to izkoristiti. Na Solos-u se lahko se pohvalimo, da smo tudi s pomočjo GZDBK odlično speljali projekt, s katerim smo v Slovenijo pripeljali več tujih podjetij in so sedaj naši redni naročniki marketing storitev. Prav tako pa poskušamo nazaj vračati pridobljene izkušnje in znanje s predavanji ter seminarji. Na zbornico pridite s svojo idejo in predlogi – le tako vam lahko pomagajo, berite njihove novice in izkoristite priložnosti.

Julij Brinc

Julij Brinc

SMITHERS – OASIS ADRIA, D. O. O.

Članstvo v GZDBK nam omogoča lažjo povezavo med uspešnimi podjetji in podjetniki v regiji ter posledično veliko lažje stike z morebitnimi novimi dobavitelji in kupci. Ker je zbornica tudi izjemno dejavna pri organizaciji seminarjev in predavanj z aktualnimi temami, nam je to seveda v veliko pomoč pri izobraževanju naših zaposlenih. V današnjem svetu, v katerem moraš hitro priti do dobrih informacij, je pametno biti član zbornice, ki skrbi, da smo na tekočem z vsemi aktualnimi poslovnimi temami ter nas opozarja na prihajajoče spremembe.

Stanislav Blatnik

Stanislav Blatnik

NOLICOM, d. o. o.

Delovanje zbornice ocenjujem kot pozitivno. Gledano vsebinsko se njen prispevek kaže v več smereh: najprej skozi delovanje in vpliv v družbenem okolju, kjer s svojim delovanjem pomembno prispeva k uresničevanju razvojnih in infrastrukturnih projektov, ki presegajo regionalni okvir. Nato skozi izvajanje izobraževalnih programov in seminarjev, kar je še posebej pomembno za manjša podjetja. In ne nazadnje skozi podporo in motivacijo, ki jo nudi članom, da bi se ti laže in uspešneje spopadali s sedanjo tržno situacijo. Pri tem vidim za zbornico enega večjih izzivov, saj brez sodelovanja in povezovanja podjetij v organizacijo, kot je denimo GZDBK, ni moč doseči premikov na zakonodajnem področju, ki bi na sistemski način pripomogli k davčni razbremenitvi gospodarstva.

Alenka Janžekovič Kavšek

Alenka Janžekovič Kavšek

direktorica podružnice NLB, d. d. Dolenjska in Bela krajina

Pridruženi člani GZDBK smo od 2010 in naše sodelovanje ocenjujem za več kot vzorno. Zbornico predvsem odlikuje izjemna pripravljenost do novosti in inovativnih pristopov, vedno najdemo nove načine za uspešno sodelovanje in upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Z GZDBK se dogovarjamo, da zbornica znotraj izobraževalnega sistema NLB, d. d. predstavi tiste vsebine, ki jih gospodarstvo pričakuje od banke. Na tak način imamo vzpostavljen še en most med banko in komitenti ter njihovimi potrebami, željami in pričakovanji.

Predvsem pa bi želela poudariti, da v NLB ocenjujemo, da je delovanje GZDBK izjemno povezovalno in kot tako prinaša pozitivne učinke tako na gospodarsko dejavnost poslovnih subjektov in posledično tudi na splošno raven zadovoljstva prebivalcev dolenjsko-belokranjske regije. Želim si, da bi s pozitivnim pristopom in z usmerjenostjo na rešitve in ne na probleme nadaljevali tudi v prihodnje.

1 2 3