Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Koronavirus

Inšpektorat ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito zdravja delavcev

Inšpektorat ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito zdravja delavcev

25.3.2020 - Inšpektorat RS za delo te dni izvaja poostren nadzor glede izvajanja ukrepov pri delodajalcih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in zagotavljanja zdravja delavcev ter glede zagotavljanja njihove pravne varnosti v aktualnih epidemioloških razmerah.

Dozdajšnje ugotovitve inšpektorjev s področja varnosti in zdravja pri delu kažejo, da večina nadzorovanih delodajalcev obvešča delavce o splošnih varnostnih ukrepih, glede zagotavljanja priporočenih medsebojnih razdalj pa ugotavljajo, da v praksi to ni dosledno upoštevano, tudi zaradi pomanjkljivega notranjega nadzora.

Glede zagotavljanja zaščitnih mask, glede katerih je inšpektorat prejel največ prijav, je ugotavljeno, da jih delodajalci niso zagotavljali v vseh primerih, in sicer ker naj jih ne bi mogli priskrbeti, v posameznih primerih so jih delavcem zagotovili takoj po opozorilu inšpektorjev. V nekaj primerih so delavci zavračali uporabo zaščitnih mask, ker naj bi jih ovirale pri delu. Ob tem spomnimo, da Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa tudi nekatere mednarodne organizacije s področja varnosti in zdravja pri delu (EU OSHA, WHO) med navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom sicer odsvetujejo splošno uporabo zaščitnih mask, saj naj bi bile te namenjene predvsem zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.

Inšpektorji ugotavljajo tudi, da v notranjih delovnih prostorih delavci večinoma imajo na voljo toplo vodo, milo in razkužila, nekateri delodajalci tudi večkrat dnevno razkužujejo delovne prostore in jih zračijo. Na zunanjih deloviščih pa nadzorovani delodajalci praviloma niso zagotavljali razkužil za roke. Ugotavljajo tudi, da se skoraj nobeden od nadzorovanih delodajalcev za izvajanje ukrepov ni posvetoval z izvajalcem medicine dela.

O ugotovljenih nepravilnostih glede odrejanja letnega dopusta, koriščenja ur, napotitev na čakanje na delo ipd. za zdaj še nimamo podatkov. Ugotavljamo pa, da so delodajalci v izogib širjenju koronavirusa uvedli različne začasne ukrepe, kot na primer: namesto troizmenskega dela so uvedli dvoizmensko delo, zmanjšanje obsega proizvodnje, delo na domu, prerazporeditev delovnega časa ipd.

Glede predstavljenih ugotovitev inšpektorat opozarja, da so začasne narave, saj postopki še niso zaključeni.

Ob tem inšpektorat ponovno poziva delodajalce, da dosledno izvajajo ukrepe za zagotavljanje zdravega in varnega dela ter spoštovanje drugih pravic iz delovnega razmerja. Še posebej poudarjamo pomen posvetovanja z izvajalci medicine dela, ki lahko v teh razmerah predlagajo najbolj konkretne in učinkovite ukrepe za vsak posamezni delovni proces. Pomembno je tudi, da delavci upoštevajo navodila delodajalcev in da na morebitne nepravilnosti opozorijo pooblaščenega strokovnega delavca oziroma svoje predstavnike.

----------------------------------------

V pomoč vam je lahko tudi informativna spletna stran za delovne organizacije, zaposlene, strokovne sodelavce in druge deležnike s koristnimi vsebinami in povezavami s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19, ki so jo pripravili na Združenju za medicino dela, prometa in športa: anticovid.zmdps.si

----------------------------------------

NE spreglejte tudi ostalih novic, ki so vam lahko v pomoč:

Navodila za delodajalce in MDPŠ – ukrepi za varovanje zdravja delavcev >

Priporočila ukrepov za zajezitev koronavirusa v podjetju >

 

Nazaj