Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Vlada potrdila izhodišča Zakona o lastniški zadrugi delavcev

Vlada potrdila izhodišča Zakona o lastniški zadrugi delavcev

12.7.2024 - Vlada je potrdila izhodišča za pripravo novega Zakona o lastniški zadrugi delavcev, s katerim se bo uredilo področje lastništva zaposlenih pri nas. Lastništvo zaposlenih je v slovenskih podjetjih že prisotno, vendar ni sistemsko urejeno, zaradi česar se delnice ali deleži podjetij kupujejo individualno in z upokojevanjem ali odhodom zaposlenih pogosto prenašajo izven podjetja.
Več …

Kako je v letu 2023 poslovalo regijsko gospodarstvo?

Kako je v letu 2023 poslovalo regijsko gospodarstvo?

10.7.2024 - V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (v nadaljevanju družbe), samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju podjetniki) in zadrug s sedežem na območju Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju regija) v letu 2023. V regijo je vključenih 15 občin, in sicer: Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno,...
Več …

V javni obravnavi Predlog Zakona o visokem šolstvu

V javni obravnavi Predlog Zakona o visokem šolstvu

9.7.2024 - V javni obravnavi je predlog Zakona o visokem šolstvu, ki je pomemben tudi za gospodarstvo, saj med drugim prinaša ureditev mikrodokazil. Predlog ureja tudi Nacionalni program visokega šolstva, sistem financiranja visokega šolstva, koncesije v visokem šolstvu ipd. Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 16. julija 2024 na naslov: pravnasluzba@gzs.si in kopijo na info@gzdbk.si.
Več …

Infrastruktura

Državni prostorski načrt za daljnovod Kočevje – Črnomelj

Državni prostorski načrt za daljnovod Kočevje – Črnomelj

5.7.2024 - Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV razdelilna transformatorska postaja (RTP) Kočevje – RTP Črnomelj. V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja...
Več …

Stališča GZS

GZS ministrstvu posredovala pripombe na predlog davčnih sprememb

GZS ministrstvu posredovala pripombe na predlog davčnih sprememb

4.7.2024 - »Predstavljeni predlogi davčnih sprememb so splošno gledano nesistemski, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja v Sloveniji in ne naslavljajo ključnih izzivov, s katerimi se sooča gospodarstvo: visoka obdavčitev dela, šibka dinamika novih start-upov in scale-upov, premajhne investicije v raziskave in razvoj in nekonkurenčnost pri privabljanju in zadrževanju ključnih kadrov,« je zapisala Gospodarska zbornica Slovenije v...
Več …

1 2 3 4 23