Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Projekt NAPREJ

Vročina lahko škodljivo vpliva na zdravje

Vročina lahko škodljivo vpliva na zdravje

7.8.2020 - Vročina lahko zelo negativno vpliva na produktivnost in zmožnosti dela zaposlenih. Kako lahko te vplive omejimo in s tem obdržimo zaposlene zadovoljne in produktivne tudi v obdobjih vročine?  Napotke pripravljene s strani NIJZ – Nacionalnega inštituta za javno zdravje najdete na povezavi  https://www.nijz.si/sl/napotki-prebivalcem-za-ravnanje-v-vrocini. Spremljajte spletno stran projekta  www.naprej.
Več …

Obvestilo NIJZ delodajalcem

Obvestilo NIJZ delodajalcem

3.8.2020 - Najnovejši epidemiološki podatki kažejo, da se okužba z novim koronavirusom vedno pogosteje pojavlja v delovnih organizacijah in to v skupkih več zaposlenih, kar lahko privede do hitrega in obsežnega širjenja bolezni v kolektivu. Pričakujemo, da bo po vračanju delavcev z dopustov takih skupkov več, še posebno pri delavcih, ki se vračajo z bolj ogroženih držav.
Več …

Administrativne razbremenitve in pospešitev trajnostnega gospodarskega razvoja

Osnutek novega Gradbenega zakona v javni obravnavi do 31. avgusta

Osnutek novega Gradbenega zakona v javni obravnavi do 31. avgusta

31.7.2020 - Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1). Predlagani zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
Več …

Projekt POLET

Vabilo k vključitvi v projekt Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

Vabilo k vključitvi v projekt Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

31.7.2020 - Vabimo vas k sodelovanju v projektu » Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) «, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji (Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne...
Več …

Energetika

Vlada določila besedilo novega zakona o učinkoviti rabi energije

Vlada določila besedilo novega zakona o učinkoviti rabi energije

24.7.2020 - Vlada je določila besedilo Zakona o učinkoviti rabi energije. Zakon predstavlja ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti in vsebuje prilagoditve evropski zakonodaji. Zakon o učinkoviti rabi energije vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in v tem okviru splošne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje...
Več …

1 2 3 4 42