Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Davčne novosti

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

30.12.2016 - S 1.1.2017 začnejo veljati nekatere novosti na davčnem področju. Novosti se dotikajo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Gospodarske družbe S 1.1.2017 se začne uporabljati zvišana splošna stopnja davka od dohodka pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2. Stopnja je zvišna iz 17 % na 19 %. Novoustanovljenim zavezancem, ki ste izračun predvidene davčne osnove oddali prek e-Vem portala pred 31.12.
Več …

Novoletno voščilo

Novoletno voščilo

23.12.2016 - Novoletno voščilo za vse vas, ki nas spremljate.  
Več …

Rok za oddajo podatkov o štipendistih za leto 2016/2017 se izteka!

Rok za oddajo podatkov o štipendistih za leto 2016/2017 se izteka!

19.12.2016 - Štipenditorji morajo vsako leto poročati Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije o podeljenih štipendijah preko spletne aplikacije. Rok oddaje podatkov za aktualno šolsko oziroma študijsko leto je 31. 12. 2016. Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2016/2017, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.
Več …

Zakonodaja

Predlogi zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela

6.12.2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. S predlogi zakonov naj bi se zagotovilo učinkovitejše ukrepanje Inšpektorata RS za delo ter večjo pravno varnost zaposlenih v primerih, ko gre za opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar so podani elementi delovnega...
Več …

Javna pooblastila

Potrdila o poreklu blaga mednarodno akreditirana

Potrdila o poreklu blaga mednarodno akreditirana

1.12.2016 - Gospodarska zbornica Slovenija je postala članica Mednarodne akreditacijske verige za potrdila o poreklu blaga (International Certificat of Origin Global Accreditation Chain) in je tako mednarodno akreditirana za izdajo potrdil o poreklu blaga. Novi obrazci Potrdila o poreklu blaga bodo vključevali mednarodni znak kakovosti ICC/CO. Na voljo bodo predvidoma v začetku leta 2017.
Več …

1 2 3 4 19