Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija za inovativnost

Pregled števila nacionalnih prijav patentov, znamk in modelov

Pregled števila nacionalnih prijav patentov, znamk in modelov

28.12.2022 - Statistika števila prijav in podeljenih nacionalnih patentov v obdobju od januarja do oktobra 2022 je višja kot v enakem obdobju lani, pri znamkah in modelih pa se nadaljuje trend upadanja števila prijav.
Več …

Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev

28.12.2022 - Vlada je na svoji 52. dopisni seji sprejela predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZčmIS-1, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zakon je bil pripravljen s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske...
Več …

Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja

Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja

27.12.2022 - Delodajalci imajo na področju štipendiranja do Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije dve različni obveznosti. Vsi, ki so podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2022/2023), morajo o tem poročati skladu do 31. decembra 2022. Do 31. januarja 2023 pa morajo delodajalci oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto (2023/2024). 1.
Več …

Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih - javna obravnava

Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih - javna obravnava

27.12.2022 - Na portalu e-Demokracija je bil objavljen predlog Pravilnika o poklicnih boleznih. Gre za predlog Ministrstva za zdravje, ki je bil dan v javno obravnavo. Komentiranje je preko portala omogočeno do 22. 1. 2023.  Predlog pravilnik določa: • poklicne bolezni, • dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, • pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni, • postopek ugotavljanja,...
Več …

Novoletno voščilo GZDBK

Srečno 2023!

Srečno 2023!

23.12.2022 - ...
Več …

1 2 3 4 52