Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Volitve v organe Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Volitve v organe Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

26.3.2021 11:00:00

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so v preteklih dveh tednih potekale volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer so volitve v organe zbornice potekale po pošti.

Danes, 26. 3. 2021, je v skladu s Statutom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Pravilnikom o volitvah v organe zbornice in sklicem volitev o izidu volitev odločala volilna komisija, ki jo je na svoji 70. seji potrdil upravni odbor zbornice. Po pregledu prispelih glasovnic je volilna komisija sprejela naslednje sklepe.

Izvoli se upravni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v sestavi:

 1. Andrej Bajuk, TEM Čatež, d. o. o.
 2. Nevenka Bašek Zildžović, Revoz, d. d.
 3. Andrej Baškovič, Treves, d. o. o.
 4. Stanislav Blatnik, Nolicom, d. o. o., Novo mesto
 5. Jože Bobič, Bobič Yacht Interior, d. o. o.
 6. Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
 7. Jože Colarič, Krka, d. d., Novo mesto
 8. Mojca Črtalič Andolšek, FerroČrtalič, d. o. o.
 9. Boštjan Gaberc, Mikrografija, d. o. o.
 10. Sonja Gole, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
 11. Marko Gorjup, TPV GROUP d. o. o.
 12. Brane Kastelec, Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
 13. Igor Kastelic, REM, d. o. o.
 14. Anton Konda, Keko - oprema, d. o. o., Žužemberk
 15. Ivan Kralj, Arex, d. o. o., Šentjernej
 16. Igor Kržan, Polje harmonije, d. o. o.
 17. Borut Šterbenc, Kolpa, d. d., Metlika

Izvoli se nadzorni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v sestavi:

 1. Franc Frelih, Plasta, d. o. o.
 2. Igor Jarc, Cablex plastik, d. o. o.
 3. Radko Luzar, L-Tek, d. o. o.

Za novega predsednika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se izvoli mag. Marko Gorjup, TPV GROUP d. o. o., ki bo na tem mestu zamenjal dolgoletnega predsednika gospodarske zbornice Jožeta Colariča, Krka, d. d., Novo mesto.

Štiriletni mandat upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice začne teči 24. 4. 2021.

Jože Colarič je zbornico izjemno uspešno in skrbno vodil štirinajst let. Vodenje zbornice mu je bilo zaupano na ustanovni skupščini prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, 23. aprila 2007 na Otočcu. V obdobju njegovega vodenja smo končno dobili avtocestno povezavo z Ljubljano, opravili številne aktivnosti na področju prometne, elektroenergetske in vodne infrastrukture, kar bo v naslednjih letih omogočilo gradnjo 3. razvojne osi - južni del, bistveno izboljšanje elektroenergetske oskrbe gospodarskih družb v regiji in dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju osrednje Dolenjske. Jože Colarič si je ves čas prizadeval tudi za razvoj visokega šolstva v regiji. Velik pomen je dajal spodbujanju regijske inovativnosti in zastopanju drugih interesov regijskega gospodarstva.

Za njegov prispevek se mu člani zbornice in zaposleni iskreno zahvaljujemo.

Skupščina članov, ki jo zbornica običajno organizira v mesecu marcu, bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvedena predvidoma 10. junija na Otočcu.

Iskreno čestitamo novemu predsedniku zbornice in vsem novoizvoljenim članom upravnega ter nadzornega odbora. 

Nazaj