Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine (sprva Sekcija računovodskih servisov, v letu 2017 razširitev programa delovanja in preimenovanje sekcije) je ustanovljena kot četrta sekcija v nizu sekcij GZDBK. Njen namen je povezovanje, medsebojno sodelovanje in združevanje v smislu zagotavljanja prepoznavnosti pomena računovodske stroke pri slehernem poslovanju, računovodij, računovodskih servisov in finančnih, davčnih, podjetniških svetovalcev ter revizorjev na Dolenjskem in v Beli krajini.

Računovodska stroka pri uspešnosti poslovanja lahko ključno vpliva na dejanski uspeh podjetja. Uspešna podjetja računovodstvo proaktivno in permanentno vključujejo v vse svoje procese delovanja, da lahko veliko uspešneje načrtujejo, izvajajo, preverjajo in ukrepajo. Računovodstvo je pri vsaki poslovni dejavnosti nepogrešljiva podporna služba pri poslovanju. Pri GZDBK se zavedamo, da na uspeh ali celo obstoj podjetja lahko usodno vpliva. Zato je glavno poslanstvo Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine (SR DBK) krepiti ugled, pomen in strokovnost računovodsko finančne stroke in računovodskega poklica tako v najožjem kot v najširšem pogledu.

Člani sekcije so tako računovodje finančno-računovodskih služb iz podjetij/organizacij v katerem so zaposleni kot računovodje iz računovodskih servisov, če tudi je ravno panožna dejavnost (računovodsko servisiranje) bila tista, ki je leta 2008 poskrbela za ustanovitev te sekcije pri GZDBK. Namreč, računovodje iz računovodskih servisov, so veliko bolj izpostavljeni zahtevam ter pritiskom trga in ne le zgolj zahtevam stroke, kot stanovski kolegi, ki svojo podporo podjetjem izvajajo kot zaposleni v tem podjetju. Krepitev prepoznavnosti pomena in vloge stroke v okolju in posameznem podjetju pa je skupna potreba obeh skupin računovodij, tistih, ki delate v podjetju za podjetje in tistih, ki delate kot računovodje v računovodskem servisu za več podjetij. Podjetja in podjetniki, ki podporo računovodstva zares cenijo in se zavedajo pomena kakovostnega računovodenja, jo integrirajo v svoje procese delovanja so uspešnejša in dolgotrajnejša.

Sekcija svoje člane povezuje na različnih nivojih in dogodkih; računovodskih zajtrkih, ki potekajo tako, da se njih obravnavajo aktualne vsebine in pereče teme, ki jih člani lahko sugerirajo GZDBK-ju. Nemalokrat tako gostimo različne strokovnjake, davčne svetovalce, predstavnike vladnih, lokalnih in drugih inštitucij, da z nami delijo svoja videnja, znanje in izkušnje. Zajtrki potekajo praviloma ob torkih od 8.30 do 10.00 in po zajtrku sledi delovna seja izvršilnega odbora sekcije, ki je odgovorna za program delovanja sekcije, na kateri lahko sodelujejo tudi drugi člani sekcije, ali da podajo svoje predloge predhodno ali pa jih na seji pojasnijo prisotnim sami in tako neposredno lahko vsi vplivajo na programsko vsebino sekcije. Poleg računovodskih zajtrkov sekcija vpliva na poglobljene strokovne vsebine (seminarje, delavnice), na izvedbo letnega strokovnega računovodskega posveta in letni zbor sekcije. Sekcija predlaga in oblikuje tudi vsebino pobud in predlogov, ki jih GZDBK usmerja vladnim inštitucijam, ki pripravljajo spremembe pravnih podlag delovanja in poslovanja. Sekcija organizira tudi oglede in obiske konkretnih praks - računovodske forume in oglede v konkretnih podjetjih ali poslovnih organizacijah.

Skrbnik sekcije pri GZDBK je mag. Nina Šab, ki vam je na voljo za podrobnejša pojasnila na telefonu 07 33 22 185 in na e-naslovu nina.sab@gzdbk.si.