Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija seniorjev

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine ocenjujemo, da imamo kot regija še številne priložnosti. Del tega so tudi upokojeni menedžerji in strokovnjaki, ki so v preteklosti delovali v gospodarskih družbah ali ustanovah, ki so predstavljale podporno okolje gospodarstvu.

Prav zato smo po številnih predhodno opravljenih razgovorih 21. 9. 2010 ustanovili Sekcijo seniorjev. Člani so upokojeni menedžerji in strokovnjaki, ki so v preteklosti delovali v gospodarskih družbah ali ustanovah, katere so predstavljale podporno okolje gospodarstvu. 

Po demografskih napovedih se bo delež starejšega prebivalstva nad 65 let, ki je bil leta 2007 16%, še naprej povečeval, saj naj bi leta 2030 znašal že 25 %, 2050 pa kar 31 %. Zato se je potrebno na te razmere prilagoditi in izkoristiti potenciale, človeški kapital ljudi, ki združujejo izkušnje in znanje ter jih želijo prenašati na mlajše generacije. Poslanstvo sekcije je graditev medgeneracijskih odnosov s poudarkom na prenosu znanja in izkušenj, skrbi za zdravo življenje soljudi in čisto okolje ter vključevanje v projekte Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine vključno s sekcijami, ki že delujejo pri njej.

Članstvo v sekciji je odprto za vse upokojene menedžerje in strokovnjake, ki bi se želeli vključiti v njeno delo.