Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela za obdobje 2019

  • Letni zbor članov sekcije (junij 2019).
  • Redne seje izvršilnega odbora SI.
  • Organizacija in izvedba izobraževalnih dogodkov.
  • Organizacija in izvedba 12. posveta dolenjskih in belokranjskih informatikov (marec 2020).
  • Izmenjava dobrih praks: obisk organizacije in strokovna predstavitev delovanja IKT.
  • Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami.