Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine v novi sestavi

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine v novi sestavi

29.9.2021

Računovodstvo se pri svojem delu nenehno srečuje z zahtevami in pričakovanji strokovne ter svetovalne vloge poslovnemu vodstvu, direktorjem, lastnikom podjetij, projektnim menedžerjem ter ostalim koristnikom računovodske storitve.

Sekcija računovodij pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine skrbi za sinergijo in združevanje računovodskih strokovnjakov v naši regiji.

Program delovanja sekcije oblikujemo pri zbornici na delovnih sejah izvršilnega odbora sekcije. Predsednik sekcije pomaga zbornici voditi sekcijo ter jo zastopati v javnosti. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine združuje strokovnjake iz različnih strok v šestih strokovnih sekcijah: Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, Sekcija za kakovost, Sekcija za inovativnost, Sekcija za okolje in energijo, Sekcija za informatiko ter Sekcija računovodij.

Za sestavo članov izvršilnega odbora in predsednika Sekcije računovodij je tokrat potekalo korespondenčno glasovanje za vse člane Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju GZDBK). Glasovanje je potekalo od 23. septembra do 27. septembra. Na podlagi glasovanja smo tako na 11. računovodskem posvetu, ki je bil izveden 28. septembra 2021 v sodelovanju s Fakulteto za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, razglasili novo sestavo izvršilnega odbora sekcije in novega predsednika Sekcije računovodij. Tomaž Kordiš, direktor GZDBK, ki je razglasitev nove sestave odbora in predsednika opravil v uvodu 11. posveta, je dosedanji predsednici sekcije Vesni Gregorič izročil zahvalo za predsedovanje sekciji od leta 2012. Nov predsednik sekcije Aleš Plantan, direktor podjetja Finskatt, d. o. o., pa je prisotnim udeležencem 11. računovodskega posveta GZDBK zaupal svoje želje, ki ga bodo vodile ob predsedovanju Sekcije računovodij v prihodnje.

Vsi prisotni so v nadaljevanju prisluhnili aktualnim računovodskim temam z naslovi Prenos lastništva poslovnih deležev (izr. prof. dr. Milan Čampa), Računovodsko delo v času covida (doc. dr. Malči Grivec) in Učinkovito do računovodskih podatkov za nadaljnje poslovno odločanje (mag. Igor Makovec, pred.). Gradiva predavateljev >

Utrinki posveta so razvidni iz fotogalerije.

Nazaj