Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Delodajalci so zavezani k promociji zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so zavezani k promociji zdravja na delovnem mestu

16.11.2023

Zakon o varnosti in zdravju pri delu odreja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen si mora zagotoviti potrebna sredstva in tudi spremljati lastno izvajanje promocije na delovnem mestu. Delodajalec torej mora v ta namen izvajati aktivnosti za namen ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu umestiti tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja. V sled evropskemu tednu varnosti in zdravja pri delu (poteka vsak zadnji teden v oktobru), smo vam pripravili nekaj uporabnih, komplementarnih možnosti, da lažje izvršujete kot delodajalec tudi to zavezo.

Ena od možnosti je, da si pridobite ali osvežite praktično ravnanje z izobraževanjem Celoviti projekt promocije zdravja od zasnove do realizacije, ki bo izvajano 18. decembra 2023 virtualno. Več podrobnosti o tem izobraževanju je na povezavi: https://www.gzdbk.si/si/koledar/seznam/?id=6317&m=12&l=2023

Druga možnost, na katero vas želimo usmeriti je uporaba projekta MIRA. Projekt MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki ga izvajajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri projektu so izdelana gradiva koristnih informacij za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, kar posledično zmanjšuje absentizem, prezentizem in fluktuacijo. V gradivu so izpostavljena ključna psihosocialna tveganja, povezana z digitalizacijo v kontekstu platformnega dela, dela na daljavo, avtomatizacije fizičnih in intelektualnih nalog, ter vodenja zaposlenih s pomočjo umetne inteligence ali algoritmov ter uporabe manjših digitalnih naprav. Poleg gradiva pri projektu nudijo podporo delodajalcem pri izbiri ter izvajanju ukrepov za duševno zdravje pri delu, podajajo praktične nasvete, kako posamezniki lahko sami učinkovito obvladujejo in preprečujejo negativne učinke stresa. Letaki za prenos so na voljo na povezavi. Vabljeni tudi na spletno stran projekta MIRA: https://www.zadusevnozdravje.si/

Tretja možnost je, da se včlanite v Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri (SRČV), ki deluje pri GZDBK. Tako boste neposredno seznanjeni z aktualnimi izzivi in rešitvami za delodajalce. Več o sekciji: https://www.gzdbk.si/si/sekcije/srcv/

V kolikor niste prepričani, ali vas s strani GZDBK o vseh aktualnih novicah in dogodkih že obveščamo, vabljeni, da nam to sporočite na: https://www.gzdbk.si/si/koledar/narocilnica/

Ekipa GZDBK

 

Nazaj