Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Spodbujanje inovacijske dejavnosti

Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini ter povečati konkurenčnost gospodarstva regije in omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, GZDBK v okviru Sekcije za inovativnost vsako leto razpiše Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Prispele inovacije ocenjuje večlanska Komisija za ocenjevanje inovativnosti in sicer na osnovi kriterijev:

 • inventivnost,
 • gospodarski rezultati in napovedi,
 • trajnostni in okoljski vidik.

Za podelitev priznanja se po Pravilniku o podeljevanju priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo večino kriterijev in so dokazano uspešne v praksi. Inovacije so lahko v uporabi največ dve leti pred letom, ki ga zajema aktualni razpis.

 

PODELJENA PRIZNANJA ZA INOVACIJE GZDBK ZA LETO 2023

Še vedno smo v času nenehnih sprememb, tako na poslovnem kot tudi geopolitičnem področju, kar močno čutimo tudi v gospodarstvu Dolenjske in Bele krajine. V tem zahtevnem času pa vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ostajajo ključni za obstoj in nadaljnji razvoj gospodarskih družb in podjetnikov. Že od 2008 Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) vsako leto objavi razpis za inovacije ter na Dnevu inovativnosti podeli nagrade in priznanja inovatorjem Dolenjske in Bele krajine. Vsa leta dajemo na zbornici velik poudarek razvoju inovacijske kulture v regiji, tako v gospodarskih družbah kot podjetnikov ter visokošolskih organizacijah.

Letošnji Dan inovativnosti GZDBK je potekal 14. junija 2023 na Otočcu v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija. V uvodnem delu so prisotni prisluhnili prof. dr. Tjaši Redek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je predstavila dejavnike odpornosti in uspešnosti podjetij in položaj podjetij na Dolenjskem in v Beli krajini ter Petri Arzenšek z GZS, ki je opisala aktivnosti mreže Enterprise Europe Network. Na dogodku so se predstavili tudi dijaki – mladi inovatorji s Šolskega centra Novo mesto in Gimnazije Novo mesto. S strani Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in gospodarstva Dolenjske in Bele krajine sta obe srednješolski ustanovi prejeli darilo - infra rdečo kamero.

V drugem delu dogodka je potekala slavnostna podelitev priznanj in nagrad za inovacije GZDBK za leto 2023. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je prispelo kar 30 inovacijskih predlogov 18 prijaviteljev, ki jih je pripravilo 189 inovatorjev.

Prispele predloge je ocenila 8-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. (predsednik komisije), Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., dr. Mojca Fir, Medis, d. o. o., Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o., prof. dr. Simon Muhič, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o. in Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto.

Komisija je na podlagi zapisanega v prijavah in predstavitev inovacijskih predlogov s strani prijaviteljev ocenila, da si 12 inovacij zasluži zlato priznanje, 16 srebrno priznanje in 2 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice mag. Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij je GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi. Podelitev nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije bo potekala 19. septembra 2023 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

 • ADRIA DOM, d. o. o.: Digital LEAN Adria Dom
 • ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Adria Supersonic
 • ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Sestavljalna linija Burkle
 • AQUALINK, d. o. o.: Vstavljivi merilnik pretoka AQ IoT za majhne jaške
 • ISKRA PIO, d. o. o., in Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto: Navidezna resničnost v procesih farmacevtske in biofarmacevtske industrije na področjih razvoja in uporabe izolatorske tehnike
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Celoviti sistem obvladovanja referenčnih substanc
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Mobilna aplikacija z algoritmom umetne inteligence za izračun ocene tveganja za nastanek kronične venske bolezni
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: S Krkinim abirateronacetatom proti raku prostate
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Z inovacijami do bolniku varnejših in okolju prijaznejših zdravil za zdravljenje diabetesa
 • Reusable Technologies, d. o. o.: Tehnološki proces za pripravo baterij za vnovično uporabo
 • Sensedge, d. o. o.: Senzor omočenosti tal Senzemo Senstick Probe
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., PE Novo mesto: Razvoj inovativnih metod za zmanjševanje vpliva na okolje in materialne porabe v naprednih procesih preoblikovanja pločevine

 

SREBRNO PRIZNANJE

 • BETI, d. d.: Inovativni previjalni stroj z možnostjo funkcionalizacije preje
 • FERROČRTALIČ, d. o. o.: FEBConnect – Inovativna mobilna aplikacija za oddaljen nadzor, spremljanje in upravljanje visokotehnoloških avtomatiziranih/robotiziranih FerroECOBlast strojev
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Disperzibilna tableta s tramadolom in paracetamolom za zdravljenje zmerne do močne bolečine
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine kalijev losartanat
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto: Z naprednimi razvojnimi pristopi do antiepileptične terapije za kakovostno življenje
 • L-TEK, d. o. o.: Inovativna programska rešitev za obvladovanje materialne problematike v času svetovne krize pomanjkanja čipov
 • REBA, d. o. o.: Sistem in metoda za vnovično uporabo odpadnih steklenih vlaken, ki vsebujejo kompozitne materiale, v novih izdelkih
 • REM, d. o. o.: Razvoj optimalnega procesa tehnoloških postopkov priprave fasadnih panelov
 • Revoz, d. d.: Energetsko upravljanje 4.0: z zajemom podatkov, analitskimi orodji in upravljanjem s t. i. big data do aktivnosti za rekordno znižanje porabe energije
 • STIPANOVIČ, d. o. o.: Višinsko nastavljiv podstavek – nivelator
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., PE Novo mesto: Digitalizacija organizacijskega procesa v podjetju
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., Tovarna Velika Loka: Optimizacija vtiskovanja gumijastih blažilcev
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., Tovarna Velika Loka: Razvoj inovativne pralne linije
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., Tovarna Velika Loka: Razvoj optimalnega izteka medija površinske zaščite s spremembo dizajna izdelka
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., Tovarna Velika Loka: Razvoj serijske metode linijskega kataforeznega lakiranja lahkih zvarjencev iz visokotrdnostnih jekel
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., PE Novo mesto, in Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto: Razvoj lahke prednje obese vozila

 

BRONASTO PRIZNANJE

 • Iskra, d. o. o., PE Kondenzatorji: Škatlasti kondenzator – DC-link
 • Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: Tišlar

 

V zadnjih letih smo na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine veliko dejavnosti namenili spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati smo omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so inovatorke in inovatorji v šestnajstih letih na razpise prijavili 331 inovacij in v tem obdobju smo jim podelili 117 zlatih, 156 srebrnih in 44 bronastih priznanj ter 14 priznanj.

Na GZDBK z veseljem ugotavljamo, da smo po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj in inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije.

Po letih uspešnega in učinkovitega spodbujanja inovacij se je GZDBK v letu 2021 odločila, da izvede prvo razstavo inovacij GZDBK na Glavnem trgu v Novem mestu ter s tem predstavi inovacije širši javnosti. Odlični odzivi po razstavi so bili dodatna spodbuda, da GZDBK tudi letos, že tretjič, inovacije, inovatorke in inovatorje predstavi širši javnosti na Glavnem trgu v Novem mestu, zato vljudno vabimo na ogled razstave, ki bo v mesecu juliju.

Katalog inovacij >

Fotogalerija >

Video utrinek s podelitve >

Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK 2023 >