Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja - Kaj so podjetja pridobila s prijavo svojih inovacij na minule razpise GZDBK?

 

ADRIA DOM, d. o. o.

»Adria Dom z lastnim razvojem, strategijo diverzifikacije in novimi proizvodi razvija in trži izdelke pod svojo blagovno znamko. Zadnja leta redno sodelujemo na razpisu za inovacije in tako smo tudi letos prijavili eno. V preteklosti smo prejeli že več priznanj. Priznanje nam prinaša prepoznavnost naših izdelkov v okviru strokovne in širše javnosti in nam da možnost, da se v okviru natečaja seznanimo z inovativnimi rešitvami na drugih področjih tako v regiji kot državi.«

ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto

»Adria Mobil je že vrsto let med prejemniki različnih domačih in mednarodnih priznanj za dosežke na področju produktnega razvoja. Med temi imajo posebno težo priznanja, ki so podeljena na osnovi mnenj končnih uporabnikov naših izdelkov, ki potrjujejo, da delamo prave stvari, ter po drugi strani priznanja, kot je denimo priznanje za inovativnost GZDBK, ki potrjujejo, da delamo stvari tudi na pravi način. Zato bomo v Adrii Mobil tudi v prihodnje svojo konkurenčnost in prepoznavnost gradili na nenehnem inoviranju naših izdelkov, s ciljem utrditi priljubljenost in prepoznavnost blagovne znamke Adria med kupci, kakor tudi utrditi ugled družbe Adria Mobil kot prepoznanega in zaželenega delodajalca.«

BETI, d. d.

»Podjetje Beti se je v letu 2021 prvič prijavilo na razpis za podelitev priznanj za inovacije. Dobili smo zlato priznanje, na kar smo zelo ponosni in s čimer se radi pohvalimo. Kupci ter lokalno in širše okolje Beti prepoznava kot inovativno in trajnostno naravnano podjetje. Povečali smo prodajo trajnostnih izdelkov ter se z inovacijo DyeCare 1.0 uvrstili v sklop tekstilnih izdelkov na nogometno svetovno prvenstvo Katar 2022.«

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

»Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vidi Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK kot priložnost za potrditev lastne kakovosti raziskovalnega in razvojnega dela lastnih raziskovalcev in študentov ter promocijo svojih najboljših študentov med delodajalci.«

FERROČRTALIČ, d. o. o.

»V podjetju FerroČrtalič smo v letu 2021 od GZDBK prejeli dve srebrni priznanji za inovacije, na kar smo izjemo ponosni. Ti nam poleg prejšnjih priznanj potrjujeta visoko kulturo inovativnosti in delo našega razvoja, s katerim tehnologijo površinske obdelave nenehno dvigujemo na še višjo raven. Stalni vložek v razvoj tehnologije peskanja in laserske obdelave nam omogoča uspešno prodiranje v najzahtevnejše industrije, kot so medicina, letalstvo, aditivna tehnologija ipd., hkrati pa okolici in uporabnikom inovacij s priznanji vlivamo še dodatno zaupanje v naše podjetje, rešitve in izdelke.«

ISKRA PIO, d. o. o.

»Iskra PIO je dejavna na področju prijav za inovacije od leta 2015. Prejeli smo tako bronasta, srebrna in zlata priznanja na regionalni ravni kot tudi srebrno in zlato na državni ravni. Za sodelovanje pri prijavah se odločamo predvsem z vidika pozitivnih učinkov pri dviganju zavesti o inoviranju znotraj podjetja in pozitivne energije inovacijskega tima, ki pri tem nastane. Komercialno nam omenjeno sodelovanje ne prinaša neposrednih učinkov, vidimo pa pozitivne učinke pri prepoznavnosti podjetja v regiji in širše znotraj Slovenije.«

Krka, d. d., Novo mesto

»V Krki smo ponosni na številne nagrade za inovacije, ki smo jih v minulih letih prejeli od GZDBK in GZS. Nagrade nam omogočajo nenehno nadgrajevanje inovacijske zavesti in kulture inoviranja med svojimi zaposlenimi, ki sta v farmacevtski industriji pomembna konkurenčna prednost. Hkrati z nagradami širši javnosti sporočamo, da v naših sredinah zaposleni sooblikujemo spodbudno in kreativno delovno okolje, kjer se odpirajo priložnosti za prodorne in izvirne zamisli. Verjamemo, da smo tudi zato uspešni pri privabljanju najboljših kadrov v naše podjetje in pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov.«

REM, d. o. o.

»Pridobili smo na prepoznavnosti na ravni regije. Posredno verjamemo, da je to vplivalo tudi na proces lažjega pridobivanja kadrov. Hkrati so priznanja za inovacije potrditev dobrega dela za razvojnike in nadaljnja spodbuda. Glede na to, da večino prihodkov ustvarimo na tujih trgih in je tudi naravnanost podjetja izrazito izvozna, menimo, da prijave inovacij niso imele vpliva na prodajo.«

TEM Čatež, d. o. o.

»Leta 2013 smo se udeležili razpisa GZDBK za inovacije z na novo nastalim izdelkom Elektronsko stikalo in zatemnilnik (Touch). Na območju GZDBK smo osvojili zlato priznanje, na državnem GZS pa srebrno priznanje. Za podjetje, kot je naše, ki poleg obstoječih izdelkov na trg daje tudi nove izdelke, išče potencialne kupce in ustvarja nove potrebe, je priznanje od praktično edine verodostojne državne ustanove dokaz nam, da delamo pravilno, in nam predstavlja moralno spodbudo. Hkrati pa je zelo dobro orodje pri promociji izdelka na trgu. Znotraj našega podjetja smo prepričani, da je sodelovanje na področjih inovativnosti zelo motivacijsko usmerjeno za vse akterje.«

TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.

»Prijavam na razpise za najboljše inovacije v podjetju TPV AUTOMOTIVE pripisujemo velik pomen. Prejete nagrade, tako na regionalni kot državni ravni, nam pomagajo graditi ugled znotraj in izven podjetja. Našim partnerjem na ta način pokažemo, da smo dokazano eno izmed najbolj inovativnih podjetij v Sloveniji. Inovacije prijavljamo tudi v sodelovanju z drugimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami. Na ta način gradimo odnose in pridobivamo nove povezave, priznanja pa potrjujejo naše uspešno sodelovanje in postavljajo temelj za nadaljnje razvojno-raziskovalne projekte. Prejeta priznanja pozitivno vplivajotudi na zaposlene, saj sta njihova inovativnost in trud javno izpostavljena in nagrajena. Priznanja tako ugodno vplivajo na klimo v podjetju in dajejo zaposlenim še dodatno motivacijo pri ustvarjanju novih idej in razvoju novih inovativnih rešitev.«