Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Program dela Sekcije za okolje in energijo (SOE)

 

Vloga in namen sekcije v regiji in širše:

 • POVEZOVANJE: medsebojno povezovanje in sodelovanje članov sekcije.
 • IZOBRAŽEVANJE: organizacija aktualnih izobraževanj in dogodkov.
 • INFORMIRANJE: posredovanje informacij članom in med člani.
 • SODELOVANJE z uradi, šolami, fakultetami, Slovenskim institutom za kakovost in meroslovje (SIQ), Bureau Veritas Certification (BV), MGTŠ, SPIRIT…
 • PROMOCIJA kakovostnega poslovanja na področju okolja ter energije v regiji in širše, Posvet sekcije za okolje in energijo

 

Letni program dela sekcije:

 • 3-5 rednih sej IO SOE (januar – december);
 • Letni zbor članov SOE (januar – marec);
 • Predlogi za organizacijo izobraževalnih dogodkov z namenom dviga kompetenc zaposlenih na področju okolja in energije v podjetjih in organizacijah (januar – december);
 • Organizacija in izvedba letnega strokovnega dneva sekcije Posveta sekcije za okolje in energijo (maj ali junij);
 • Forumi dobrih poslovnih praks – ogledi podjetij ali projektov s primeri delovanja le-teh na področju okolja in energije (januar - december);
 • Sodelovanje SOE v projektih GZDBK (trenutno pri projektu SRC-EDIH od septembra 2022); 
 • Spodbujanje uvajanja alternativnih energetskih virov v podjetjih ter organizacijah v regiji (januar – december);
 • Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami (januar – december);
 • Informiranje o novostih in oblikovanje stališč pri spremembah okoljske in energetske zakonodaje in
 • Pobude na regijskih in nacionalnih uradih – oblikovanje stališč pri spremembah okoljske in energetske zakonodaje ter posredovanje teh na MOP ter MG (januar – december).