Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

7. dan ravnanja s človeškimi viri - Kreativnost kadrovske funkcije v krizi

PROGRAM
8.00 Prihod in prijava udeležencev  
8.30 Otvoritev dneva sekcije z uvodnim nagovorom Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri
8.40 Spremembe v globalnem svetu in kriza kot priložnost za kreativno vlogo kadrovske funkcije
dr. Velimir Srića
9.40 Razvojne priložnosti in novosti na kadrovskem področju
dr. Nada Zupan
10.30 Odmor
11.00 Delo po skupinah in poročanje
dr. Nada Zupan
12.00 Etična in družbena vloga kadrovske funkcije danes
dr. Eva Boštjančič
12.45 Odmor  
13.00 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
13.05 Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2013 dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.15 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
13.20 Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2013 Prejemnik priznanja
13.45 Zaključek  

 

‹ Nazaj