Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum poslovnih praks

Forum kadrovske prakse v podjetju Iskra PIO
Forum dobrih praks SRČV (junij 2024) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju Podgorje 
Forum dobrih praks SRČV (december 2023) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju Adria Dom 
Forum dobrih praks SRČV (junij 2023) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju Mikrografija 
Forum dobrih praks SRČV (junij 2022) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju BSH Nazarje 
Forum dobrih praks SRČV (oktober 2019) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju Luka Koper  
Forum dobrih praks SRČV (september 2018) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju GKN Driveline Slovenija  
Forum dobrih praks SRČV (september 2017) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju DOMEL Železniki  
Forum dobrih praks SRČV (september 2016) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju ADK, d. o. o.  
Forum dobrih praks SRČV (september 2015) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju MIK, d. o. o.  
Forum dobrih praks SRČV (19. september 2014) Več...

Forum kadrovske prakse v Deželi kozolcev Šentrupert  
Forum dobrih praks SRČV (10. april 2014) Več... 

Forum kadrovske prakse v podjetju Steklarna Hrastnik, d. o. o.  
Forum dobrih praks SRČV (30. september 2013) Več... Utrinki...

Forum kadrovske prakse na Institutu Jožef Stefan  
Forum dobrih praks SRČV (21. september 2012) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju TPV, d. d.  
Forum dobrih praks SRČV (23. marec 2012) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju NEK, d. o. o., Krško 
Forum dobrih praks SRČV in DKD DBK (23. september 2011) - Več...  

Tokratna priložnost za druženje in izmenjavo praks med stanovskimi kolegi iz različnih podjetij in organizacij Dolenjske in Bele krajine je potekala v podjetju NEK v Krškem. Po predstavitvi delovanja in varnostnih ukrepov nuklearne elektrarne smo se seznanili tudi s kompleksnim delovanjem kadrovskega oddelka. S posebnim zanimanjem smo spremljali predstavitev uvajalno izobraževalnega obdobja usposabljanja zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri osnovni dejavnosti nuklearne. Proces usposabljanja novih sodelavcev je v primerjavi z drugimi organizacijami (dejavnostmi) bistveno daljši in intenzivnejši (dražji). Za nekatera delovna mesta poteka usposabljanje delavca več let. Usposabljanje poteka z delom v simulacijski komandni sobi, ki je identična pravi, s čimer se delavec uri »varno zase in za okolje«. Šele po številnih teoretičnih in praktičnih testih ter izpitih lahko delavec začne delo opravljati na resničnem delovnem mestu in postane samostojen pri svojem delu. 

V sklopu foruma smo udeležencem predstavili tudi projekt POZA in jim izročili projektno gradivo. Še posebej smo jim pojasnili vse dosedanje ključne aktivnosti projekta, jih opomnili na uporabne vsebine, ki bodo na voljo v prihodnje in na priročnost spletne strani projekta.

Forum kadrovske prakse v podjetju Revoz, d. d.  
Forum dobrih praks SRČV (18. november 2010) Več...

Forum kadrovske prakse v podjetju REFLEX Gornja Radgona d. o. o.  
Forum dobrih praks SRČV (22. april 2010) Več...

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri je v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in Društvom za kadrovsko dejavnost Pomurje organizirala strokovni posvet s predavanjema, namenjen izmenjavi dobrih kadrovskih praks. V Gornji Radgoni so udeleženci spoznali kadrovsko prakso podjetja Reflex, v Murski Soboti pa so prisluhnili predavanjema na temo nagrajevanja zaposlenih.

Forum kadrovske prakse v podjetju Trimo, d. d., Trebnje 
Forum dobrih praks SRČV (18. september 2009) Več...

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri je v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in Društvom za kadrovsko dejavnost Ljubljana organizirala izmenjavo dobrih praks ravnanja s človeškimi viri – Forum kadrovske prakse v podjetju Trimo, d. d., Trebnje.

Forum je potekal v dveh delih. V prvem so udeleženci spoznali Trimovo kadrovsko prakso in Trimov model kompetenc ter mobing v delovnem okolju, v nadaljevanju pa so se prisotni razporedili v dve skupini, od katerih je ena razpravljala o mobingu na delovnem mestu, druga pa o kompetencah zaposlenih.

Forum lahko povzamemo z besedami uvodnega nagovora glavne direktorice Trima Tatjane Fink: »Zdaj je čas, da smo ljudem blizu.« in z ugotovitvami obeh delavnic: »Izboljšajmo komunikacijo, da lahko gradimo dobre medsebojne odnose.«

Forum kadrovske prakse v podjetju Hidria IMP Klima, d. o. o. 
Forum dobrih praks SRČV (5. junij 2009)  Več... 

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri organizirala enodnevno strokovno ekskurzijo v podjetje Hidria IMP Klima, d. o. o. 

Forum je potekal v dveh delih. V prvem so po sprejemnem pozdravu gospoda Ivana Rupnika, Podpredsednika poslovodnega odbora in glavnega direktorja skupine Hidria IMP Klima, udeleženci prisluhnili predstavitvi korporacije Hidria ter predstavitvi organiziranosti in delovanju Službe za razvoj in izobraževanje zaposlenih na nivoju korporacije Hidria, s strani direktorice te službe Tanje Kenda. Sledila je predstavitev projekta Karierni klubi, sodelovanja s štipendisti, z osnovnimi in srednjimi šolami, s strani Damjane Berdajs. Alenka Lamovšek, projektna sodelavka GZDBK, je gostitelju in prisotnim predstavila projekt »POT«. V drugem delu je sledil ogled Inštituta, laboratorijev in kratka predstavitev razvojnih projektov, ki ga je vodil in izvajal dr. Erik Pavlovič, direktor Hidria Inštituta Klima.

Po odhodu iz Hidrie, so si udeleženci foruma ogledali ožje mestno jedro Idrije, se seznanili z zgodbo razvoja mesta in rudnika pod njim ter prisluhnili predstavitvi glavnih znamenitosti, pod vodstvom lokalnega turističnega vodiča. Sledilo je kosilo s tradicionalnimi idrijskimi žlinkrofi. Pred odhodom so udeleženci obiskali muzej v Idriji, Mednarodni center idrijske čipke, ter butike idrijskih čipk.