Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Letos je priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri prejel dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja v Krka, d. d, za življenjsko delovanje na številnih področjih povezanih z ravnanjem z ljudmi

 

Od leve proti desni so na fotografiji: Tomaž Kordiš, direktor GZDBK, Boris Dular, prejemnik priznanja za VPRČV GZDBK 2012 in Mojca Novak, predsednica ocenjevalne komisije za dodelitev priznanj.

Utemeljitve ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:

Kandidat strokovno deluje na kadrovskem področju v podjetju Krka, d. d. kot direktor Kadrovskega sektorja od leta 1990. Dr. Boris Dular svoje kadrovsko poslanstvo že dolga leta izpolnjuje v podjetju Krka, d. d., Novo mesto. Danes vodi Kadrovski sektor in skupaj z vodstvom uspešno soustvarja strategijo ravnanja s človeškimi viri v skupini Krka.

Odlikuje ga tenkočutno strateško razmišljanje, uspešno pa izpolnjuje tudi medkulturno poslanstvo, ki ga lahko zaobjamemo z  besedami 'misli globalno – deluj lokalno'. Kot kadrovski menedžer mednarodnega podjetja namreč dr. Dular nadvse dobro obvladuje globalno razmišljanje, njegove operativne akcije in delovanje pa obenem upoštevajo lokalne vrednote. Pod njegovim vodstvom je upravljanje s človeškimi viri v Krki dobilo mednarodne razsežnosti. Izpostaviti velja tudi njegov čut za obvladovanje kadrovskih tveganj in skrbno izbiranje novih, talentiranih, visoko usposobljenih in motiviranih sodelavcev, ki so ključ za uspeh in razvoj podjetja. Družba Krka, d. d., Novo mesto je pod njegovo kadrovsko taktirko dobila že vrsto nagrad s področja kadrovskega menedžmenta.

Je tudi član upravnega odbora in podpredsednik Slovenske kadrovske zveze ter predsednik strokovnega sveta kadrovskih menedžerjev in ekspertov omenjene zveze, obenem pa tudi podpredsednik sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine ter predsednik državne komisije Republike Slovenije za poklicno maturo. Dejaven je tudi na strokovnih srečanjih s kadrovskega področja tako doma kot na tujem, kot predavatelj pa se odzove tudi na povabilo univerz in visokih šol. Tako pomembno prispeva ne le k razvoju kadrovske funkcije v skupini Krka, ampak tudi k razvoju kadrovske stroke nasploh.

Dr. Dular je v enem od intervjujev povedal: »Če sta hitrost in fleksibilnost stebra Krke, sta njeno vezivno tkivo partnerstvo in zaupanje.« V želji po nenehnem izboljševanju razmer za zaposlene skupaj s svojo kadrovsko ekipo skrbi za njihov  profesionalni razvoj, organizira izobraževanje in podpira projekte, s katerimi v podjetju omogočajo kakovost življenja sodelavcev tako v delovnem okolju kot zunaj njega. Med sodelavci spodbuja kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Uspešno in zahtevno strokovno delo pa dr. Boris Dular dopolnjuje tudi z družbeno odgovornim udejstvovanjem. Z odprtim srcem in veliko pozitivne energije se posveča različnim socialnim, kulturnim in drugim družbenim vprašanjem tako v Novem mestu kot tudi širše. Zavzema se za razvoj Dolenjske, ki ga s svojimi nenehnimi prizadevanji na različnih ravneh tudi sooblikuje. Odlikujeta ga tudi izjemna socialna občutljivost in čut za sočloveka. Odziva se na različne dobrodelne akcije, še zlasti, ko gre za otroke in ljudi v stiski. Tako je, denimo, aktiven član Lions kluba Novo mesto, dolgoletni krvodajalec, član odbora novomeške Osnovne šole Dragotin Kette, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, podpornik aktivnost Rdečega križa in Karitasa in drugih neprofitnih dejavnosti. Skratka, izjemno dejaven je tudi zunaj svojega delokroga, kjer širokosrčno sodeluje z družbeno skupnostjo predvsem na humanitarnem in dobrodelnem področju.

Ravno zato menimo, da je prav, da se mu dodeli priznanje VZORNEGA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE za leto 2012.