Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2018 je prejel Štefan David

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 - Kolpa, d. d., Metlika

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Sašo Miklavc in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 10. 9. 2019. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2018 dodeli priznanje Štefanu Davidu za prispevek k razvoju šolstva in povezovanje z gospodarstvom na Dolenjskem in v Beli krajini. Utemeljitev komisije:

»Štefan je izjemen človek dragocenih vrlin. K zadevam pristopa srčno, resno in odgovorno. Pred seboj je imel vedno jasno postavljene cilje, ki temeljijo na strateškem razmisleku. Pri doseganju ciljev so mu veliko pomenili strokovnost, zaupanje, prijateljstvo in poštenje.

Njegovo dolgoletno vodenje Šolskega centra Novo mesto zanj ni bil samo delovni izziv, temveč je preraslo v življenjsko poslanstvo, v strast in predanost. Nikoli ni bil zadovoljen z doseženim, temveč je vedno hotel in znal pogledati bistveno dlje tako v strokovnem izobraževalnem kot tudi v širšem družbenem kontekstu. Znal je opozarjati na nujne bodoče spremembe, ko drugi še niso razmišljali o njih.

Pravi čas je znal prisluhniti potrebam gospodarstva, ki je potrebovalo nove strokovnjake. Pri tem pa ni šlo samo za to, da so ustanavljali šole, temveč, da je skupaj s strokovnjaki oblikoval tudi vsebine odprtega kurikula, s čimer so bila novo pridobljena znanja skladna s potrebami dela.

Sodelovanje s Štefanom Davidom in šolami znotraj šolskega centra zato ni bilo nikoli samo formalno, temveč vedno vsebinsko in neposredno, na osebnem nivoju. Prav zato je znal tudi animirati podjetja, da so ne le stalno omogočala praktično delo dijakov in študentov, izdelavo diplomskih nalog, sodelovala v komisijah pri maturi, temveč tudi, da jih je znal prepričati, da so velikodušno pomagala pri opremljanju laboratorijev in učilnic, da je bil lahko izvedeni pouk na najvišjem nivoju.

Zavedal se je, da srednješolska izobrazba vse bolj postaja temeljna izobrazba za delo in da je potrebno znanje nadgraditi v novih zahtevnejših programih. Med prvimi v Sloveniji je intenzivno začel z razvojem višješolskega študija. Z njegovim strateškim pristopom, ki ga je podpirala tudi Mestna občina Novo mesto in regijsko gospodarstvo, je na ministrstvu za izobraževanje intenzivno utemeljeval potrebe za razvoj višješolskih izobraževalnih programov. Bil je uspešen, saj je Šolski center Novo mesto z izjemnim razvojem srednješolskih in višješolskih programov postal največji šolski center v Sloveniji. Najpomembnejše pa je, da so diplomanti višjih šol v gospodarstvu zaželeni ter zato hitro zaposljivi. Vse to je njegova neprecenljiva zasluga in dediščina.  

Še ena pomembna lastnost je, ki karakterizira Štefana Davida, to je dobrodelnost po duši in srcu. Vedno je znal zaznati stisko otrok zaradi socialnih ali drugih težav in tudi narediti vse, da se pomoči potrebnim pomaga z dejanji, ne z lepimi besedami.

Štefan David je bil vedno in povsod srčno pri stvari in za stvar in vedno pripravljen prispevati k temu, da se poklicno in strokovno izobraževanje naredi čim boljše v korist dijakov in študentov, podjetij ter širše družbene skupnosti.

Za svoje delo je prejel najvišja strokovna državna in občinska priznanja in nagrade. S svojimi dosežki in delovanjem pa je postal karizmatična legenda poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji.«