Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Letos je priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri prejela Judita Ledić

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja: 

''Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andrea Da Silva, Andreja Kristan in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 1. 9. 2016. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2015 podeli priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK Juditi Ledić.

Judita Ledić je s svojim skrbnim in požrtvovalnim delom kot kadrovska strokovnjakinja in vodja ter odločna zagovornica in oblikovalka strokovnega povezovanja kadrovskih delavcev v regiji Dolenjska in Bele krajina, pomembno prispevala k njeni rasti in razvoju. Z vodenjem in neposrednim delom v podjetju in v strokovnih združenjih je pomembno prispevala k dvigu profesionalnosti kadrovskih delavcev ter krepitvi njihove vloge v podjetjih. Prav zato je odličen primer zavzete, odgovorne ter predane strokovnjakinje in vodje z bogatimi človeškimi vrlinami, ki si za svoje obsežno in kakovostno delo zasluži priznanje vzornega ravnanja s človeškimi viri.''