Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2019 je prejela Metka Wachter

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Sašo Miklavc in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 10. 9. 2020. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2019 dodeli priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK dvema prejemnikoma, in sicer podjetju L-TEK, d. o. o. iz Šentjerneja in gospe Metki Wachter, desetletni predsednici Sekcije seniorjev pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Utemeljitev komisije:

»Gospa Metka Wachter je kot profesorica kemije in biologije uspešno zaključila študij na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo.

Prve delovne izkušnje je pridobila v kozmetičnem podjetju Vedrog, v Ljubljani. Zaradi družine se je preselila v Novo mesto in se takoj zaposlila v Krki, tovarni zdravil. Delovna mesta, na katerih je delala dokazuje njeno dinamičnost in ustvarjalnost ter marketinško prodajni talent. Vodila ja nabavo in bila nato devet let namestnica direktorja TOZD Kozmetika. Letu 1988 je postala direktorica Kozmetike in jo vodila do upokojitve leta 1997. V Krki je gospa Metka Wachter delala skoraj 30 let .

Delo, ki ga je opravljala, kaže na njeno izjemno bogato, vsestransko, v ljudi usmerjeno, osebnost. V ospredje izstopajo njena delavnost, zavzetost in iskanje vedno novih idej, ki so še posebej nujne na področju kozmetike. S svojo neposrednostjo in marketinškim pogumom je v bivši skupni državi imela izjemen ugled, ki je bil zaznan tako v strokovni kot poslovni in menedžerski javnosti.

Svoj koncept dela je razvila po prevzemu vodenja Krke Kozmetike, saj je morala oblikovati  ekipo, ki bo sposobna uveljaviti podjetje kot propulzivno samostojno družbo. Pri tem se je partnersko povezala s Krkino kadrovsko službo in uspela pridobiti kakovostne nove sodelavce.

Sodelavce je vodila z zgledom, zaupala jim je in jih spodbujala, da so pri tem čimbolj ustvarjalni in ambiciozni pa tudi inovativni. Plod takega dela je tudi še danes legendarna marketinško akcija »vsaka ima svoj faktor«, ki je pomenil inovativen, odločen in pogumen korak v sodobnem reklamnem pristopu. Svojo ekipo sodelavcev je  vedno spodbujala k dodatnemu izobraževanju, študiju in razvoju. Karizmatičnost so ji priznavali vsi sodelavci v programu, še posebej, ker je vse zelo dobro osebno poznala. S svojo neposrednostjo, razumevajočim odnosom in pripravljenostjo pomagati, so jo sodelavci zelo cenili in spoštovali.

Pri svojem delu je bila zahtevna do sebe in sodelavcev ter ob tem je zelo cenila timsko delo v programu in tudi partnerstvo s strokovnimi službami v Krki, ki so ji pri delu na različnih področjih pomagali. Pri tem pa so bile vse ključne odločitve, ki jih je bilo potrebno sprejeti,  na njenih ramenih. Kljub temu je vedno predvsem poudarjala skupne zasluge za uspehe.

Njena široka osebnost, se je in se tudi še danes odraža v njenih številnih humanitarnih in dobrodelnih aktivnostih, tako institucionalnih kot društvenih (Sila, Rdeči križ, Karitas, Dom starejših občanov, OŠ D. Kette itd.) pa tudi njenih čisto neposrednih osebnih pomočeh. Vedno je znala zaznati težave in potrebno po pomoči pa naj si bo to za otroke s posebnimi potrebami ali širše socialne probleme v družinah in okolju. Poleg tega pa je izjemno tenkočutna za dogajanja v okolju, še posebej na področju socialnih in drugih ustanov, ki se s tem ukvarjajo. Velikokrat je tiho in neopazno v lokalnem in širšem okolju pomagala pri reševanju najrazličnejših problemov. Prav zato je zelo cenjena v vseh teh sredinah.

Gospa Metka Wachter tudi po upokojitvi ni opustila menedžerskih aktivnosti, saj je v okviru GZDBK že od ustanovitve, leta 2010, predsednica sekcije seniorjev menedžerjev. Sekcija ima danes 39 članov, upokojenih menedžerjev in strokovnjakov, ki so v preteklosti delovali v gospodarskih družbah ali ustanovah, katere so predstavljale podporno okolje gospodarstvu.

Poslanstvo sekcije je graditev medgeneracijskih odnosov s poudarkom na prenosu znanja in izkušenj, skrbi za zdravo življenje soljudi in čisto okolje ter vključevanje v projekte GZDBK.

V 10 letih delovanja je sekcija izpeljala že več kot 100 dogodkov in gospa Metka Wachter je bila pri tem ključna, povezovalna, zavzeta in motivacijska in ves čas vodenja sekcije usmerjena v to, da seniorji svoje znanje in izkušnje delijo z mlajšimi generacijami in prispevajo k pozitivnemu razvoju regije.

Za svoje vsestransko delovanje je gospa Metka Wachter kot direktorica Krke Kozmetike prejela najvišje priznanje GZ Slovenije menedžerka leta 1993, leta 1997 pa nagrado Mestne občine Novo mesto. 

Vsa njena bogata menedžerska in poslovna uspešnost, usmerjenost v sodelavce ter pripravljenost deliti svoje izkušnje ter njena vsestranska dobrodelnost, ki je njena življenjska stalnica potrjuje, da gospa Metka Wachter za svoje življenjsko delo zasluži priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2019.«