Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2020 je prejelo podjetje MIKROGRAFIJA, d. o. o.

Predstavitveni film Mikrografije >

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

»Podjetje Mikrografija, d. o. o. deluje od leta 1992 in ima trenutno 87 zaposlenih delavcev. Aktivno soustvarja slovenski trg na področju elektronskega obvladovanja in hrambe dokumentov in je kot eden izmed vodilnih ponudnikov prisotno tudi na tujih trgih. Kot svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje ponuja celovite rešitve in storitve naravnane k informatizaciji poslovnih procesov in rešitve za elektronsko hrambo ter obvladovanje dokumentov znotraj procesov.

Podjetje stremi k zdravemu in motivacijsko privlačnemu odnosu z zaposlenimi, saj se zaveda, da so prav oni ključni za razvoj in uspeh podjetja. Gradijo medsebojno zaupanje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in učinkovitosti. Uveljavljajo strokovni in individualni pristop, medsebojno usklajevanje in uravnoteženje ciljev posameznika in organizacije.

Opravljajo redne letne razgovore s sodelavci in ocenjujejo uspešnost, skrbijo za stalen dvig kompetenc zaposlenih in napredovanja oz. prevzemanje dodatnih vlog skladno s potrjenimi standardi in certifikati. Vsak zaposleni lahko odda predlog izboljšav, katere mesečno obravnava vodstvo podjetja in prav za vsak predlog poda pisni odgovor.

V skrbi za nadaljnji razvoj in napredek zaposlenih podjetje za izobraževanje zaposlenih letno namenja kar 1 odstotek vseh svojih prihodkov.

Že 13 let sodelujejo v projektu Zlata nit, v raziskavi najboljših zaposlovalcev, kjer dosegajo nadpovprečne rezultate. Kot imetniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje (od leta 2015) za izboljšanje počutja zaposlenih in lažjo organizacijo službenih ter družinskih obveznosti izvajajo vrsto raznovrstnih ukrepov, ki spodbujajo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose (kolesarski in smučarski izleti, pohodi, ostale rekreativno-športne aktivnosti, druženja, novoletne zabave, dedka mraza za otroke zaposlenih, izobraževanja in team buildingi, komuniciranje itd.).

Pričeli so tudi s postopkom pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, s katerim bodo še nadgradili že sicer bogat obstoječi nabor certifikatov.

V Mikrografiji redno izvajajo mesečna srečanja, kjer zaposlene seznanijo z najnovejšimi informacijami glede aktivnosti in poslovanja podjetja, pripravljajo tudi motivacijske delavnice ter različna predavanja, ki jih zaključijo z neformalnim druženjem. S tem poskrbijo, da se sodelavci počutijo vključene v podjetje.

Sodelavci lahko svoje mnenje izražajo na mesečnih druženjih in letnih razgovorih z vodjo. Imajo tudi anonimni nabiralnik, kjer lahko sporočajo svoje mnenje, postavijo kakršno koli vprašanje ali pripombo. Imajo politiko odprtih vrat, kjer ima vsak zaposleni možnost dostopati do sodelavcev ne glede na položaj in vlogo, ki jo ima v podjetju.

Največji dogodek, ki je namenjen zaposlenim, je izlet, ki ga podjetje organizira (ter v celoti tudi financira) pred poletnimi dopusti. Izlet se izvaja na atraktivnih lokacijah po Sloveniji in širše ter traja dva dni. Tega izleta se vedno (prostovoljno) udeleži več kot 80 % zaposlenih.

Mikrografija je za svojo inovativnost in razvojno usmerjenost prejela tudi več priznanj, med njimi srebrna in bronasta priznanja za Inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Za dosežke v razvoju organizacijske kulture pa je prejela priznanja za uvrstitev v finale izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit.

Podjetje ravna družbeno odgovorno tudi s tem, da je podpornik in donator številnih društev iz različnih področij delovanja, tako na športnih kot splošno družbenih področjih.

Podjetje Mikrografija je v celotnem obdobju delovanja v praksi ambiciozno udejanjalo sodobne razvojne prijeme na področju upravljanja s človeškimi viri. Med njimi tudi take, ki jih zelo redko srečamo v ostalih podjetjih primerljive velikosti. Tako so bile uvedene številne kakovostne spremembe, ki so v podjetju postale vsakodnevna praksa. Za vse navedeno je najzaslužnejši lastnik in direktor podjetja g. Boštjan Gaberc, ki je celovito sprejel in udejanjil upravljanje človeških virov v podjetju, hkrati pa uspel oblikovati uspešen dinamičen in medsebojno zelo povezan kolektiv.«