Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2021 je prejela Mojca Novak

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Mojca Novak, Novomeščanka, je po izobrazbi magistrica organizacije. Najprej je delala kot sekretarka družbe v Labodu, nato je bila direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, od leta 2004 pa je izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija v družbi Adria Mobil.

Osebnostno se je razvijala tudi v angažiranem širšem družbenem delovanju, in sicer najprej v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine Novo mesto, nato v aktivnostih za osamosvojitev Slovenije in potem v svetu Mestne občine Novo mesto. Zavzeto in inovativno je bilo njeno strokovno delo v Kadrovskem društvu Dolenjske in Bele krajine ter Slovenski kadrovski zvezi. Ustvarjalno in strateško vodi Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri pri naši zbornici. Ob tem pa svoje moči in sposobnosti usmerja tudi na področje športa ter organizacij in posameznikov na socialnem in humanitarnem področju.

Vse navedeno strokovno in družbeno delovanje je Mojco Novak oblikovalo v močno in izjemno bogato osebnost. Na vseh navedenih področjih se je dokazala ne le kot strokovnjakinja, ampak predvsem kot človek s posluhom za ljudi.

S svojo senzibilnostjo in intuitivnostjo je znala zaznati nujnosti sprememb v okolju. Na svoji delovni poti je znala presojati in sprejemati prave odločitve. Pri tem so izstopale njene vrline odgovornosti, zavzetosti, proaktivnosti in velike predanosti delu.

Adria Mobil, kjer deluje Mojca Novak, je nadpovprečno uspešno podjetje, ki se redno uvršča med največje izvoznike v Republiki Sloveniji in sodi po realiziranem prometu in dobičku ter dodani vrednosti med največje družbe v državi.

Vodstvo podjetja se zaveda, da so zaposleni njena prednost in ključ do uspeha, zato ima tudi jasno definirano strategijo ravnanja s človeškimi viri. Pod vodstvom Mojce Novak je podjetje začelo s projektom Organizacijska učinkovitost, skozi katerega je na novo postavilo sistematizacijo delovnih mest, pripravilo poglobljene opise vseh delovnih mest s temeljnimi nalogami in zahtevanimi kompetencami. Digitaliziralo je mesečno ocenjevanje zaposlenih in letne osebne pogovore za načrtovanje karierne poti posameznika. Vzporedno s tem je podjetje vodilo projekt razvoja organizacijske kulture. Podjetje je definiralo idealno/želeno organizacijsko kulturo in izmerilo dejansko klimo ter na podlagi vrzeli pripravilo akcijski plan ukrepov in aktivnosti za približevanje idealni organizacijski kulturi. S spoštovanjem in z zaupanjem v svojo sodelavce in ekipo je Mojci Novak uspelo dvigniti kadrovsko funkcijo v strateškega partnerja vodstvu podjetja.

Na področju ravnanja s človeškimi viri je Adria Mobil v lokalnem in širšem nacionalnem okolju prepoznana kot ugledna delodajalka, ki nudi varno, zdravo in motivacijsko delovno okolje, v katerem se lahko zaposleni profesionalno in osebnostno razvijajo. Podjetje ves čas spremlja in sledi najnovejšim HR trendom ter vlaga v zaposlene, v njihov razvoj in v izboljšanje organizacijske klime ter kulture podjetja. Zato že vrsto let vsakoletno meri zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih ter na podlagi rezultatov določi in implementira potrebne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje počutja zaposlenih. Vsebinsko uresničevanje krepitve odnosov in spoštovanja sodelavcev se kaže tudi v pridobljenem polnem certifikatu Družini prijazno podjetje.

Rezultati dela in vodenja Mojce Novak na tem področju so, da je Adria Mobil v nacionalnem projektu Zlata nit postala zmagovalka med zaposlovalci velikih podjetij, sicer pa se vedno uvršča v finalni izbor.

Mojca Novak ima veliko sposobnost plemenitenja življenja posameznika. S svojo energijo in prodornostjo zna motivirati ljudi okoli sebe tako, da vsak še tako zahteven izziv sprejmejo z optimizmom, entuziazmom in zagnanostjo. Njena visoka pričakovanja in zahteve do sebe in sodelavcev so vedno jasno izražana. Je človek, ki zna bodriti, usmerjati, razumevajoče stati ob strani ob padcih in hkrati poskrbeti, da se po vsakem padcu pobereš in nadaljuješ močnejši.

Mojca Novak je notranja presojevalka za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 ter certificirana nadzornica. Najvišje doseganje standardov kakovosti v Adrii Mobil dokazuje prejeto Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki se kot najvišje državno priznanje na tem področju podeljuje res izjemoma in le vsakih nekaj let. Naj ob tem spomnimo, da je dokaz osebne zaveze in predanosti kakovosti Mojce Novak tudi dejstvo, da je Občinska uprava Mestne občine Novo mesto pod njenim vodstvom bila prva občina v Sloveniji, ki je pridobila certifikat ISO standard 9001.

Od ustanovitve GZDBK leta 2007 je Mojca Novak ob generalni direktorici Sonji Gole dejavna na vseh pomembnih dogodkih, ki so ključni za razvoj in delovanje gospodarstva.

Od samega začetka deluje v Sekciji za ravnanje s človeškimi viri, ki ji od marca 2014 tudi predseduje. Pod njenim vodstvom se je sekcija znala soočati z največjimi izzivi na kadrovskem področju ter aktualizirati delovanje skladno s sodobnimi globalnimi kadrovskimi trendi. Prav to pa omogoča tudi povezovanje in izmenjavo izkušenj ter dobrih kadrovskih praks.

Med stanovskimi kolegi Mojca Novak v regiji in državi uživa velik ugled ter spoštovanje. To dokazuje tudi laskavi naziv kadrovska menedžerka leta 2011, ki ji ga je podelil Gospodarski vestnik.

Mojca Novak že vrsto let zelo uspešno vodi Kolesarski klubi Adria Mobil. Klub je z dirko Po Sloveniji postal sinonim za mednarodno uveljavitev kolesarskega športa in države. Kot predsednica kluba je s svojo ekipo zaslužna za dvig ravni kolesarstva v Sloveniji in za njegovo prepoznavnost v svetu.

Z aktivnim izkazovanjem podpore različnim društvom, s sodelovanjem v dobrodelnih akcijah in deljenjem svojega znanja Mojca Novak povezuje ljudi, krepi družbo in dviguje raven odgovornosti ter solidarnosti med soljudmi. Družbena odgovornost je ena njenih ključnih vrednot, ki jih vsakodnevno živi in z zgledom spodbuja ostale, da ji sledijo.

Vse navedeno potrjuje, da je Mojca Novak veliko več kot samo uspešna menedžerka in odlična kadrovska strokovnjakinja. Je karizmatična osebnost in ženska z velikim srcem. Je oseba z izjemno življenjsko energijo, ki pušča pečat ne samo v poslovnem svetu, ampak se s svojo srčnostjo in empatijo dotakne slehernega posameznika, ki jo spozna.