Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Letos je priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri prejelo podjetje TPV, d. d.

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja: 

''Komisija je soglasno odločila, da se za leto 2014 podeli Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK podjetju TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d. d. iz Novega mesta. Priznanje se tej gospodarski družbi, ki je vpeta v svetovno avtomobilsko industrijo, dodeli za celovito upravljanje procesa človeških virov z definirano nadgradnjo sistema razvoja kadrov; pri tem družba uporablja metode ciljnega vodenja, metode 360 stopinj povratne informacije in analizo razvoja kadrovskih potencialov ter planiranja nasledstev. S tem so v družbi povezali eno od ključnih strateških usmeritev “kompetentni sodelavci z zeljo po uspehu” z aktivnostmi skrbno načrtovanega dela z ljudmi v smeri razvoja kariere, večje zavzetosti za delo in s tem večje učinkovitosti ter uspešnosti pri delu.''