Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Letos je priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri prejelo podjetje Treves, d. o. o.

Od leve proti desni so na fotografiji: Tomaž Kordiš, direktor GZDBK, mag. Anja Nose, predstavnica vodstva podjetja Treves, d. o. o. (prejemnik priznanja za VPRČV GZDBK 2013) in dr. Boris Dular, predsednik ocenjevalne komisije za dodelitev priznanj.

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:

'Komisija je soglasno odločila, da se za leto 2013 podeli Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK podjetju Treves, d. o. o. iz Velikega Gabra.

Podjetje Treves, d. o. o. je leta 2013 zaposlovalo 41 delavcev, trenutno imajo v podjetju 70 zaposlenih in načrtujejo nadaljnje zaposlovanje. Trenutno so v zaključni fazi posodabljanja proizvodnje.

V procesu rasti se je vodstvo podjetja zavedalo, da je njihova uspešnost v veliki meri odvisna od vseh zaposlenih. Zato je aktivno oblikovalo in sistematično izboljševalo celotno področje ravnanja s človeškimi viri. Z rednim merjenjem organizacijske klime od leta 2008 dalje ugotavljajo stanje in kakovost  medsebojnih odnosov ter na podlagi ugotovitev načrtujejo aktivnosti za njeno izboljšanje. Kakovost informacij za uspešnejše delo dajejo tudi letni pogovori, ki omogočajo kakovostno presojo dela in načrtovanje dela posameznika v prihodnje ter načrtovanje strokovnega in osebnostnega razvoja zaposlenih. Učinkovitost letnih pogovorov se posledično odraža v sistematičnem vlaganju v izobraževanje in razvoj zaposlenih. Nacionalno priznanje TOP 10 za sistematično vlaganje v izobraževanje dejansko potrjuje zavedanje  pomena izobraževanja za rast in razvoj podjetja.

Kakovostno informiranje  in komuniciranje, preko internega glasila, zborov delavcev, različnimi delovnimi sestanki na vseh nivojih omogočajo uspešno doseganje poslovnih rezultatov ter krepitev zavesti, da so vsi zaposleni prispevali k temu. Različne oblike druženja in srečanj izven delovnega časa krepijo medsebojno povezanost ter bogatijo notranje odnose.

Podjetje zaposlene povezuje, jim omogoča razvoj, krepi pripadnost podjetju in bogati medsebojne odnose ter odnos do zdravega načina življenja. S celovitim pristopom so dosegli tudi to, da je delo v izrazito proizvodnem okolju v zahtevni avtomobilski branži, neprekinjeno potekalo brez nezgod kar 873 dni zapored.

Treves, d. o. o. tako v skupini majhnih podjetij dokazuje, da je mogoče s sistematičnim in načrtnim delom uspešno razviti kadrovsko funkcijo, ki pomembno prispeva k uspešnosti podjetja. Prav zato si zasluži Priznanje za vzorno ravnanje s človeškimi viri.''