Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Namen in cilji projekta POZA so:

 

  • oblikovati Model POZA – praktičen, učinkovit in dolgoročen model, ki bi delodajalcem pomagal preprečevati, nadzorovati, prepoznavati dejavnike absentizma in nenehno uvajati ukrepe za zmanjševanje zdravstvenega absentizema v delovnih okoljih;
  • razkrivati ter obravnavati razloge zdravstvenega absentizma;
  • osvetliti vprašanja ustrezne komunikacije, socialnih razmer ter pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti delavcev;
  • spodbujati preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje zdravstvenega absentizma;
  • krepiti vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje.