Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela

  • POVEZOVANJE: medsebojno povezovanje in sodelovanje članov
  • IZOBRAŽEVANJE: organizacija aktualnih in splošnih izobraževanj
  • INFORMIRANJE: posredovanje informacij
  • SODELOVANJE s Finančnim uradom Novo mesto, z Združenjem računovodskih servisov pri GZS, Društvom računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto, Društvom ekonomistov Dolenjske in Bele krajine ipd.
  • OBLIKOVANJE STALIŠČ pri spremembah zakonodaje in posredovanje le-teh na nacionalno raven, enoten nastop do tretjih oseb
  • PROMOCIJA dejavnosti
  • USTVARJALNA KONKURENČNOST: preprečevanje nelojalne konkurence, oblikovanje standardov delovanja, politika cen storitev