Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Program dela Sekcije računovodij (SR)

Vloga in namen sekcije v regiji in širše:

 • POVEZOVANJE: medsebojno povezovanje in sodelovanje članov
 • IZOBRAŽEVANJE: organizacija aktualnih in splošnih izobraževanj
 • INFORMIRANJE: posredovanje informacij
 • SODELOVANJE s Finančnim uradom Novo mesto, z Združenjem računovodskih servisov pri GZS, Društvom računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto, Društvom ekonomistov Dolenjske in Bele krajine ipd.
 • OBLIKOVANJE STALIŠČ pri spremembah zakonodaje in posredovanje le-teh na nacionalno raven, enoten nastop do tretjih oseb
 • PROMOCIJA dejavnosti - računovodske stroke in njenega pomena pri ustvarjanju razmer in pogojev za uspešnejše poslovodenje, razvoj ter poslovanje podjetij
 • USTVARJALNA KONKURENČNOST: preprečevanje nelojalne konkurence, oblikovanje standardov delovanja, politika cen storitev (za računovodje, ki delajo v računovodskih servisih.

Letni program dela sekcije:

 • 3-5 delovnih sej IO SR (januar – december); 
 • 3-5 računovodskih zajtrkov (januar – december); praviloma je ta dogodek sestavljen iz dveh delov: iz strokovnega predavanja, ki traja med 30 in 90 minut in po strokovnem predavanju se izvede delovna seja IO SR
 • Letni zbor članov SR (januar – marec);
 • Organizacija in izvedba letnega strokovnega dneva sekcije: Posvet računovodij (oktober);
 • Predlogi za izobraževanja z namenom dviga kompetenc na področju stroke, na področju komunikacije s sodelavci ter poslovodstvom ter za tiste, ki vodijo sodelavce v sklopu svojega dela tudi kompetence vodenja (januar – december);
 • Forumi dobrih poslovnih praks – ogledi podjetij ali projektov (januar - december);
 • Sodelovanje SR v projektih GZDBK (trenutno pri projektu SRC-EDIH od septembra 2022) in
 • Pobude na regijskih in nacionalnih uradih (januar – december).