Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

1. Posvet Sekcije računovodskih servisov 'Računovodski servis v prihodnosti'

Nagovor predsednice

Prvemu posvetu Sekcije računovodskih servisov bi lahko rekli tudi srečanje s prihodnostjo. S prihodnostjo razvoja in dela Sekcije računovodskih servisov, kot tudi s prihodnostjo računovodskih servisov kot podjetij.

Nova vedenja in negotovost o tem, kaj bo jutrišnji dan zahteval od naše stroke, pred kakšne izzive in težave nas bo postavljal, nas silijo k izpopolnjevanju, razvoju in k dvigovanju pomena računovodenja.

Pomen dobrega, če ne odličnega računovodje je namreč veliko več, kot mislijo naročniki naših storitev in veliko več, kot morebiti mislimo, tudi računovodje sami.

Za naše naročnike smo običajno popisovalci zgodovine, večne tečnobe, in nepotreben, predvsem pa previsok strošek. Ta njihova miselnost je zastrupila tudi našo miselnost. Ali morebiti zato ne cenimo dovolj svojega znanja, strokovnosti, svojega dela?

Vprašajmo se- Koliko od nas ima na vizitki pod imenom napisano – računovodja?

In vendar - svoje delo opravljamo odgovorno, z zanosom, in vedno hočemo, da v vsakem trenutku za našo stranko naredimo pravilno in najboljše kar lahko.

Svoje delo moramo opravljati v primežu pričakovanj naših naročnikov in v zakonskih okvirjih.

Naše stranke se ne zavedajo, da je zbiranje podatkov v poslovnih knjigah oziroma knjiženje samo metoda urejanja podatkov za pridobivanje še kako pomembnih informacij. Zmotno je mnenje, da računovodski servisi delamo za davčno upravo ali Ajpes!

Naročniki se morajo zavedati, da računovodski servisi iz njihovih poslovnih dogodkov oblikujemo informacije, na podlagi katerih jih usmerjamo pri razvoju njihovih podjetij, in izdelamo razna poročila, ki so spričevalo njihovega poslovanja, osnova za izračun bonitet.

Razna poročila in programe, ki jih pripravimo, zelo natančno in podrobno, pregledajo davčni in finančni strokovnjaki. Od naše strokovnosti, pojasnjevanja posameznih postavk je velikokrat odvisno ali bo podjetnik dobil kredit, ali bo imel zavarovano obveznost, kako bo potekal davčni pregled.

Naš podpis na letnih poročilih je zavezujoč, z njim potrjujemo pravilnost in prevzemamo odgovornost za vsebino. Kje je ločnica med ugotavljanjem naše nestrokovnosti na eni strani in prikrite, lažno dostavljene dokumentacije? Meja je zelo zabrisana.

Tu se poraja vprašanje nas računovodij, kako zavarovati svojo poklicno odgovornost in seveda svoje podjetje.

V tekmi s časom, razvojem tehnologije in večanju dodane vrednosti pa ne smemo pozabiti na lasten razvoj. Razmišljamo, kaj bi v podjetju posodobili, kakšne so prednosti in slabosti elektronskega obdelovanja dokumentov.

Zavedamo se, da razvoja naše dejavnosti ne moremo pričakovati brez pomoči bank, zavarovalnic, tudi ne brez davčnega urada. Za naše naročnike je še kako pomemben vir financiranja, možnost različnih oblik zavarovanj, za nas pa vedno težko pričakovana davčna mnenja.

Do tega trenutka je vsak računovodski servis bil bitko sam, združeni v sekciji in s pomočjo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pa želimo sodelovanje z omenjenimi inštitucijami še poglobiti, si marsikaj olajšati in skupaj dvigniti pomen in ugled naše dejavnosti.

Vse to so, spoštovani, utemeljeni razlogi za naše današnje srečanje.

Z današnjim dnem, dragi kolegi in kolegice, smo izkazali dolžno spoštovanje pomenu in vsebini našega dela. S trdim delom, vztrajnostjo in trmo, ki nam je pomagala preko stisk in težav, ki niso prizanašale nikomur, smo vsak zase dosegli veliko. Pozivam vas, da skupaj s Sekcijo računovodskih servisov uresničimo vse, kar si lahko želi le resen in ambiciozen računovodja.

Mag. Tatjana Adlešič,
predsednica sekcije računovodskih servisov